Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-201

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 16 januari 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

NMBS - Treinvertragingen - Compensaties

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Chronologie

16/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-709

Vraag nr. 4-201 d.d. 16 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 1 maart en 1 september 2007 liepen respectievelijk de eerste en tweede periode van zes maanden af waarop treinreizigers hun formulier voor het bekomen van compensatie voor herhaaldelijke treinvertragingen konden indienen. Kan de geachte minister mij voor elk van beide periodes het volgende meedelen:

Hoeveel dergelijke aanvragen werden er ingediend en hoeveel maakt dit uit ten opzichte van het totaal aantal reizigers/ondernomen reizen?

Hoeveel van deze aanvragen werden goedgekeurd en hoeveel werden er afgewezen? Voor welke redenen gebeurde dit laatste?

Hoeveel kost dit de NMBS?

Trekt de NMBS lessen uit de gegevens die zij kan opmaken uit deze formulieren om haar dienst te verbeteren en om het aantal vertragingen dus te verminderen?

Hoeveel aanvragen werden er ingediend voor langdurige vertragingen?

Hoeveel hiervan werden goedgekeurd en hoeveel afgewezen en om welke redenen gebeurde dit laatste?

Voor welke bedragen werden er vergoedingen uitbetaald voor langdurige vertragingen?

Wordt het systeem van compensaties desgevallend bijgestuurd en zo ja in welke zin? Wanneer gaat dit in voege?