Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1900

van Wouter Beke (CD&V) d.d. 29 oktober 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

NMBS - Infrabel - Spartacusplan - Limburg

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
gecombineerd vervoer
vervoer per spoor
transportinfrastructuur
grootschalige projecten

Chronologie

29/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-445
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2443

Vraag nr. 4-1900 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs verschenen er in de pers berichten over de uitvoeringsmoeilijkheden van het Limburgse Spartacusplan. Meerbepaald het sluiten van negen spooroverwegen tussen Hasselt en Bilzen door Infrabel. Dit zou meteen een streep door de rekening zijn van De Lijn. In februari 2008 stelde ik al eens een schriftelijke vraag (nr. 4-361) aan de geachte minister betreffende het engagement van de NMBS binnen het Spartacusplan. Op 19 maart 2008 ontving ik een antwoord dat de NMBS zich engageert om beter te gaan samenwerken met De Lijn

Graag zou ik van de geachte minister een antwoord krijgen op volgende vragen.

Hoe komt het dat de problemen rond de overwegen nu pas op tafel gekomen zijn? In welke mate heeft Infrabel, een filiaal van de NMBS, zich formeel voor dit Spartacus -project geŽngageerd?

Welke budgettaire middelen worden er hiervoor uitgetrokken?

Hoe krijgt het structureel overleg tussen de NMBS en De Lijn met betrekking tot Spartacus precies vorm?

Binnen welke termijn wil men dit project realiseren?

Zijn er andere investeringen door Infrabel gepland met betrekking tot het Spartacusplan en is hier iets van terug te vinden in het investeringsplan?

Hoe zullen eventueel noodzakelijke investeringen worden voorzien door Infrabel?

Er is ook sprake in het bericht dat sommige spooroverwegen meer dan acht uur per dag gesloten zouden zijn tussen Hasselt en Bilzen als de sneltramlijn zoals gepland naast de bestaande spoorlijn 34 zou komen. Over hoeveel spoorwegen hebben wij het hier precies?