Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-18

van Anne-Marie Lizin (PS) d.d. 15 oktober 2007

aan de minister van Landsverdediging

Darfoer - Resolutie nr.†1769 van de VN-Veiligheidsraad - UNAMID - Belgische deelname

multinationale strijdmacht
VN-resolutie
Veiligheidsraad VN
strijdkrachten in het buitenland
Soedan
Tsjaad

Chronologie

15/10/2007 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 )
8/11/2007 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-17

Vraag nr. 4-18 d.d. 15 oktober 2007 : (Vraag gesteld in het Frans)

De VN-Veiligheidsraad heeft op 31†juli†2007 resolutie nr.†1769 aangenomen die voorziet in het sturen van een gemengde troepenmacht van soldaten van de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties naar Darfoer. De missie kreeg de naam UNAMID.

BelgiŽ is op dit ogenblik niet-permanent lid van de Veiligheidsraad en nam er zelfs het voorzitterschap van waar. Waarom heeft BelgiŽ zich niet aangesloten bij het initiatief van Frankrijk, Slovakije en Groot-BrittanniŽ?

De dramatische situatie in deze regio verdient onze hoogste aandacht en de steun van de internationale gemeenschap.

Op welke manier zult u deze missie steunen?

Zal BelgiŽ er actief aan deelnemen?

Zullen er Belgische soldaten worden ingezet? Hoeveel?

Welke middelen zullen ter beschikking worden gesteld om de missie te doen slagen?

Wat zal BelgiŽ concreet ondernemen?

Zult u nagaan of de regering in Khartoem effectief bereid is om de vrede en de veiligheid in het land te bevorderen en of ze zal meewerken aan de uitvoering van resolutie 1769? Hoe zult u dat doen?

Antwoord ontvangen op 8 november 2007 :

Ik vraag het geachte lid hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

Het conflict in Darfour maakt deel uit van een groter regionaal conflict dat eveneens plaats vindt in het oosten van Tsjaad en van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). De lokale bevolking is vooral het slachtoffer van banditisme van verschillende milities, die in een klimaat van straffeloosheid opereren.

Om een einde te stellen aan de verschrikkingen waaraan de bevolking is blootgesteld, werden verschillende internationale operaties opgestart.

In Soedan betreft het de opdrachten UNAMID (onder UN-mandaat, onder leiding van de Afrikaanse Unie) en UNMIS, waaraan België nog steeds deelneemt met vijf waarnemers.

In Tsjaad en in CAR betreft het de opdracht EUFOR (onder UN-mandaat en onder leiding van de Europese Unie).

De Ministerraad heeft op 7 september 2007 beslist om België in te schrijven, in het kader van het Europese Veiligheids- en Defensiebeleid, in de EU-opdracht in het oosten van Tsjaad. Een honderdtal militairen zullen er tewerkgesteld worden in het domein van de inlichtingen, het in plaats stellen en het onderhoud van een cantonnement en in de deelname aan de stafstructuur van de missie.

De vragen met betrekking tot de welwillendheid van Khartoum horen tot de bevoegdheid van mijn collega van Buitenlandse Zaken.