Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1782

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 3 oktober 2008

aan de staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie

Federale Overheidsdienst (FOD) Budget en Beheerscontrole - Laattijdige betalingen van facturen - Uitgaven van de beleidscel - Maatregelen

ministerie
Rekenhof (BelgiŽ)
overheidsboekhouding
betalingstermijn
facturering

Chronologie

3/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
13/10/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1782 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het Rekenhof vermelden de meeste departementen als de belangrijke interne oorzaak van laattijdige betalingen de vertragingen bij het doorsturen van facturen/schuldvorderingen tussen de betrokken diensten. Ook bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Budget en Beheerscontrole zouden er dergelijke vertragingen zijn voor de facturen van de uitgaven van de beleidscel.

Welke maatregelen heeft de geachte Staatssecretaris reeds genomen om deze vertragingen weg te werken ?

Antwoord ontvangen op 13 oktober 2008 :

In antwoord op de vraag van het geachte lid kan ik het volgende meedelen.

Sinds mijn aantreden als staatssecretaris voor Begroting heb ik er steeds de nadruk opgelegd dat de facturen van mijn diensten tijdig betaald moeten worden.

Het spreekt wel van zelf dat de eerste helft van 2008 budgettair technisch gezien geen eenvoudige periode was aangezien de departementen met voorlopige twaalfden dienden te werken tot juni 2008 en de nieuwe beleidscellen pas na hun oprichting over kredieten konden beschikken en dit op basis van een beraadslaging, pas vanaf juni 2008 is er sprake van een gewone budgettaire situatie.

Ik kan u wel meedelen dat mijn medewerkers een goede relatie hebben opgebouwd met de stafdienst Begroting en Beheerscontrole van de Federale Overheidsdienst Begroting en Beheerscontrole (FOB B&B) waardoor de doorstroming van de facturen behoorlijk vlot verloopt.

Enkele gegevens:

1. Sinds april 2008 (startdatum van de beleidscel): honderd en twee betalingen via "fondsenvoorschotten" (deze algemeen verspreide techniek waarbij middelen via een ordonnantie op een beheersrekening van een rekenplichtige van de stafdienst Begroting en Beheerscontrole wordt gestort maakt het mogelijk relatief kleine uitgaven snel te betalen). Deze betalingen verlopen snel zodra de facturen of opdrachten bij de betrokken stafdienst zijn voorgelegd (enkele dagen).

2. Eveneens sinds april 2008: driehonderd drieënveertig facturen via de klassieke weg namelijk vastlegging van de uitgave, na ontvangst factuur opmaak van een ordonnantie die vervolgens voor visum wordt voorgelegd aan de controleur van de vastleggingen, daarna aan het visum van het Rekenhof en uiteindelijk voorgelegd wordt aan de Thesaurie voor betaling (deze operaties verlopen via de stafdienst B&B). Deze toch zware procedure wordt gemiddeld afgehandeld rond de veertig dagen wat gezien de voorlopige twaalfden en de beraadslaging aanvaardbaar is.