Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1781

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 3 oktober 2008

aan de staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie

FOD Budget en Beheerscontrole - Elektronische registratiesystemen - Toegangsbeveiliging

ministerie
Rekenhof (BelgiŽ)
invoer van gegevens
gegevensbank
toegang tot de informatie
gegevensbescherming

Chronologie

3/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
24/10/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1781 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De elektronische registratiesystemen zijn bij de meeste departementen elementair beveiligd en selectief toegankelijk. Bij FOD Budget en Beheerscontrole houdt de toegangsbeveiliging volgens het Rekenhof onvoldoende rekening met de functiescheiding.

Welke maatregelen heeft de geachte Staatssecretaris reeds genomen om de selectieve toegankelijkheid van de elektronische registratiesystemen bij de FOD Budget en Beheerscontrole beter af te stemmen ?

Antwoord ontvangen op 24 oktober 2008 :

In antwoord op de vraag van het geacht lid van de Senaat kan ik meedelen dat ik de opmerking van het geacht lid niet kan bijtreden.

De stafdienst Begroting en beheerscontrole van de Federale Overheidsdienst (FOD) B&B werkt nauw samen met de stafdiensten B&B van de FOD’s P&O, Fedict en Kanselarij (shared B&B). Deze diensten gebruiken voor de boekhouding het boekhoudpakket COBRA (ontwikkeld in samenwerking tussen de Kanselarij en de FOD Mobiliteit in 1996).

Dit boekhoudpakket is alleen toegankelijk mits de nodige programmatuur op de PC is aangebracht en de toegang tot het systeem wordt bepaald door de administrator. In de feiten is dat de stafdirecteur B&B en een adviseur. Slechts een beperkt aantal medewerkers (allen lid stafdienst B&B) kunnen actief werken in het systeem, anderen (ruimer) kunnen raadplegen. Aangezien het eerder kleine diensten betreft, dienen de medewerkers polyvalent te zijn.

In het kader van transparantie en open boekhouding heeft zowel de Controleur van de vastleggingen, de Inspectie van Financiën als het Rekenhof toegang indien zij het systeem wensen te raadplegen.

Kortom, ik ben van mening dat het bestaande systeem reeds voldoende beveiligd is. Wel kan ik nu reeds meedelen dat in het kader van de nieuwe wetgeving en het nieuwe boekhoudpakket FEDCOM de nodige maatregelen zullen worden genomen om de nodige functiescheidingen in te bouwen. De betrokken stafdienst zal dan ook verder de werking integreren zodat er in een ruimer draagvlak voorzien wordt.