Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-178

van Anne-Marie Lizin (PS) d.d. 16 januari 2008

aan de minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw

Kerncentrales - Veiligheid - Landen van de vroegere USSR - Belgische hulp

kerncentrale
nucleaire veiligheid
kernreactor
USSR
preventie van milieurisico's
stillegging van een centrale

Chronologie

16/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 )
13/2/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-178 d.d. 16 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

De politieke veranderingen na de val van de Berlijnse Muur hebben de bevolking een beter beeld gegeven van de staat waarin de kernreactoren zich in dat deel van de wereld bevinden. Die nieuwe bewustwording heeft een diepe bezorgdheid veroorzaakt. De meeste reactoren in dat gebied zijn naar sovjetontwerp gebouwd en moeten dringend worden hersteld, vernieuwd of definitief gesloten.

De Europese Unie financiert de sluiting van de centrale van Ignalina in Litouwen en men is bezig met de bouw van een nieuwe centrale.

De inspanningen die tot nog toe op het internationale niveau werden geleverd, hebben de bezorgdheid echter niet kunnen wegnemen. De slecht betaalde kerndeskundigen keren hun sector de rug toe met als gevolg dat het gebied met een ernstig tekort aan bekwame arbeidskrachten wordt geconfronteerd.

Welke acties onderneemt BelgiŽ, bilateraal of in het kader van de Europese Unie, om een nieuwe Tsjernobylramp te voorkomen? Welke bedragen worden daaraan besteed?

Beschikken alle kerncentrales in Europa over een besloten omhulsel, zoals vereist door de internationale regelgeving?

Antwoord ontvangen op 13 februari 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat deze vraag niet onder mijn bevoegdheid valt maar onder de bevoegdheid van mijn collega, de minister van Klimaat en Energie