Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1771

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 3 oktober 2008

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

POD Maatschappelijke Integratie - Rekenhof - Ontwerpverslag betreffende de controles bij de OCMW's

OCMW
Rekenhof (BelgiŽ)
audit

Chronologie

3/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
7/1/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-1771 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tot besluit van de initiŽle audit en de opvolgingsaudit van het Rekenhof betreffende de OCMW's vond op 27 februari 2007 een gedachtewisseling plaats met de voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie en zijn medewerkers. Hierbij werden de zwakke punten in het beheer en de interne controle van de OCMW's besproken. Een ontwerpverslag werd op 23 mei 2007 aan de toenmalige bevoegde minister gestuurd. Bij het ter perse gaan van het 164e Boek van het Rekenhof had hij hierop nog steeds geen enkele commentaar geformuleerd.

a. Waaraan was dit te wijten ? Men kan zich moeilijk voorstellen dat de geachte minister met alle opmerkingen en alle kritiek akkoord kon gaan.

b. Heeft de geachte minister intussen al geantwoord op dit ontwerpverslag ? Zo ja, op welke datum ?

Antwoord ontvangen op 7 januari 2009 :

In antwoord op zijn vragen heb ik de eer het geachte lid het volgende mede te delen.

De opvolgingsaudit van het Rekenhof werd besproken door de vertegenwoordigers van het Rekenhof met de voorzitter van de programmatorische overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie en zijn medewerkers in februari 2007.

In april 2007 heeft de voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie zijn schriftelijke commentaar op dit verslag aan het Rekenhof overgemaakt.

Er gebeurde een duidelijke positieve evaluatie in de opvolgingsaudit . De enkele overblijvende punten werden voldoende weerlegd door het antwoord van de voorzitter zodat er geen bijkomende reactie nodig werd geoordeeld.