Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1767

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 3 oktober 2008

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) - Controle van de gegevens verstrekt door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) - Steekproeven

Pensioendienst voor de overheidssector
Rijksdienst voor Pensioenen
pensioenregeling

Chronologie

3/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2617

Vraag nr. 4-1767 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Momenteel fungeert de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) boekhouding enkel als een postbus die de ontvangen bedragen inboekt, louter op declaratie door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Daarbij is er geen enkele controle, onder welke vorm dan ook. Elementen die zeker zouden moeten worden nagegaan door de PDOS, hetzij stelselmatig, hetzij door middel van steekproeven, zijn :

- het al dan niet bestaan van openstaande aanvragen tot terugbetaling van bijdragen ;

- de naleving door de RVP van het wettelijk voorziene tijdsbestek waarbinnen de betaling moet gebeuren ;

- de exactheid van de periodes waarvoor de bijdragen werden teruggestort (voor sommige loopbanen is er een mix van wél en niet in aanmerking komende privédiensten) ;

- de vaststelling van de terugstortingen (rekening houdend met de correcte bijdragevoeten en plafonds van bezoldigingen) voor de in aanmerking genomen periodes ;

- de integrale dekking door teruggestorte bijdragen van alle perioden uit de private sector die gevalideerd worden voor het pensioen in de openbare sector alsook, in voorkomend geval, de terugstorting van na vaste benoeming nog enige tijd doorgelopen pensioenbijdragen.

Volgens PDOS is er gewoon niet voldoende personeel om dergelijke controles uit te voeren, zelfs niet op basis van steekproeven.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om toch een minimaal aantal controles te laten uitvoeren ?

Welke van de vijf vernoemde punten worden intussen reeds gecontroleerd ?

Als er gecontroleerd wordt op basis van steekproeven, wat is dan de verhouding van het aantal steekproeven tegenover het totaal ?