Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1765

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 3 oktober 2008

aan de minister van Buitenlandse Zaken

FOD Buitenlandse Zaken - Facturen - Registratie - Maatregelen

ministerie
facturering
invoer van gegevens
Rekenhof (BelgiŽ)

Chronologie

3/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
24/11/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1765 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij vele departementen wordt niet de werkelijke ontvangstdatum van de factuur geregistreerd, maar een andere datum die erg uiteenlopend kan zijn : de datum waarop het betalingsborderel werd opgesteld, de datum waarop de betalingsordonnantie werd opgemaakt of de datum waarop de factuur in het registratiesysteem wordt ingevoerd. Deze data kunnen aanzienlijk afwijken van de ontvangstdatum. Dat kan tot ernstige problemen leiden, want de juridische vervaldatum van een factuur hangt af van de datum van ontvangst. Tot deze groep van onnauwkeurige registreerders behoort volgens het Rekenhof ook het departement Buitenlandse Zaken.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om de exacte ontvangstdatum van elke factuur op zijn departement te laten registreren ?

Antwoord ontvangen op 24 november 2008 :

De Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is zich, net als vele andere FOD’s, bewust van dit probleem, en heeft dit ook aangekaart bij de besprekingen in de werkgroep FEDCOM.

De opstart van FEDCOM, welke nu in handen ligt van de FOD B&B, zal hier zowel voor de FOD Buitenlandse Zaken als voor de andere FOD’s die dit probleem kennen soelaas brengen, ons departement wacht dan ook de beslissing ter zake van de FOD B&B af.