Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1743

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 3 oktober 2008

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

POD Maatschappelijke Integratie - Facturen - Registratie - Maatregelen

ministerie
facturering
invoer van gegevens
Rekenhof (BelgiŽ)

Chronologie

3/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
7/1/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-1743 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij vele departementen wordt niet de werkelijke ontvangstdatum van de factuur geregistreerd, maar een andere datum die erg uiteenlopend kan zijn : de datum waarop het betalingsborderel werd opgesteld, de datum waarop de betalingsordonnantie werd opgemaakt of de datum waarop de factuur in het registratiesysteem wordt ingevoerd. Deze data kunnen aanzienlijk afwijken van de ontvangstdatum. Dat kan tot ernstige problemen leiden, want de juridische vervaldatum van een factuur hangt af van de datum van ontvangst. Tot deze groep van onnauwkeurige registreerders behoort volgens het Rekenhof ook het departement Maatschappelijke Integratie.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om de exacte ontvangstdatum van elke factuur op haar departement correct te laten registreren ?

Antwoord ontvangen op 7 januari 2009 :

De Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie is op 1 januari 2007 autonoom geworden. Dit is niet zonder moeilijkheden gepaard gegaan, ook niet op het vlak van de begrotingsuitvoering. Wat nu meer bepaald de registratie van de binnenkomende facturen betreft, kan ik u meedelen dat sedert 1 mei 2007: