Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1739

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 3 oktober 2008

aan de minister van Buitenlandse Zaken

FOD Buitenlandse zaken - Onvolledige inventarissen - Maatregelen

ministerie
invoer van gegevens
telling
computerprogramma

Chronologie

3/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
24/11/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1739 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Rekenhof heeft erop gewezen dat bij een aantal FOD's de inventarissen onvolledig zijn. Bij Buitenlandse Zaken hebben alleen de ICT-diensten een volledige inventaris.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om een volledige inventaris te laten opstellen dat alle diensten en alle goederen omvat ?

Antwoord ontvangen op 24 november 2008 :

De Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was zich reeds bewust van deze onvolkomenheid.

Vooreerst dient erop gewezen te worden dat, hoewel de inventaris inderdaad niet 100% actueel was, er wel degelijk een uitgebreide en vrij gedetailleerde inventarisatie voorhanden was.

De reden voor het niet volledig sluitend zijn van deze inventaris dient voornamelijk gezocht te worden in het feit dat de FOD Buitenlandse Zaken niet alleen over eigen middelen in Brussel beschikt, maar ook in alle posten, overal ter wereld, hetgeen een inventarisatie uiteraard niet eenvoudiger maakt.

Teneinde dit probleem toch weg te werken werden de diensten die verantwoordelijk zijn voor de aankoop van materiaal voor de posten, en deze verantwoordelijk voor materiaal te Brussel alle aangesloten op het “Logistics” softwarepakket, dat een sluitende inventarisatie mogelijk maakt.