Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1738

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 3 oktober 2008

aan de minister van Buitenlandse Zaken

FOD Buitenlandse Zaken - Openstaande facturen - Registratie - Automatisch overzicht

facturering
schuldvordering
invoer van gegevens
computerprogramma
gegevensbank
ministerie

Chronologie

3/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
24/11/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1738 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een aantal departementen kunnen op grond van de beschikbare gegevensbanken een automatisch overzicht van alle openstaande facturen genereren. Dit geldt bijvoorbeeld voor Defensie. Ook de vier horizontale FOD's, de FOD FinanciŽn, de FOD Mobiliteit en Vervoer en de POD Wetenschapsbeleid beschikken over deze mogelijkheid. Bij andere departementen kan een overzicht van openstaande facturen alleen manueel worden samengesteld. Maar de FOD Buitenlandse Zaken bleek niet in staat te zijn exhaustieve crediteurensaldilijsten voor te leggen.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds getroffen om deze lacune weg te werken ?

Waarom werden geen gegevensbanken gebruikt zoals bijvoorbeeld bij Defensie of bij de FOD FinanciŽn ? Het systeem bestaat en het lijkt te werken.

Waarom kon men zelfs geen manueel overzicht van de openstaande facturen opstellen ?

Antwoord ontvangen op 24 november 2008 :

De reden waarom onze Federale Overheidsdienst (FOD) niet, zoals andere departementen dit wel zijn, in staat is een exhaustieve crediteurensaldilijst voor te leggen, moet worden gezocht in het feit dat onze FOD, als enige, niet enkel op de hoofdzetel in Brussel facturen ontvangt en verwerkt, maar dit ook dient te doen op alle posten overal ter wereld. Tot vandaag is hiervoor inderdaad geen pasklare oplossing voor voorhanden. Echter, tijdens de besprekingen binnen de werkgroep FEDCOM werd er door ons departement over gewaakt dat ook dit probleem door de implementatie van dit systeem over alle departementen heen van de baan zou zijn.

  1. Ook het systeem van gegevensbanken zou voor onze FOD een veel zwaardere implementatie en investering gevergd hebben dan voor de meeste andere departementen, en dit andermaal omwille van onze unieke uitgangspositie met posten verspreid over de hele wereld. Deze investering werd, gezien de nakende komst van FEDCOM, weliswaar overwogen, maar niet opportuun bevonden.

  2. Dit is theoretisch weliswaar mogelijk, maar is in de praktijk absoluut niet haalbaar, allerminst wanneer dit manuele overzicht meer dan een moment opname, blijvend actueel zou moeten zijn. (hetgeen wel kan worden verondersteld, wil dit overzicht enig nut hebben). Andermaal dus dienen wij wat ons departement betreft te verwijzen naar de problematiek met de posten dienaangaande.