Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1734

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 3 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

FOD Volksgezondheid - Centrale inventaris - Gebruik door de buitendiensten

ministerie
overheidsboekhouding
Rekenhof (BelgiŽ)
computerprogramma

Chronologie

3/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
10/12/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1734 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Rekenhof liet zich vorig jaar erg kritisch uit over de inventarisering van de aangekochte goederen door sommige FOD's. Slechts in enkele gevallen worden de inventarisgegevens centraal geregistreerd en kunnen ze automatisch met de factuur en/of het contract worden vergeleken. Als positief voorbeeld noemde het Rekenhof Defensie, waar alle inventarisnummers systematisch vermeld worden op de factuur en geboekt in de centrale gegevensbank, die ook alle factuur- en ordonnanceringsgegevens bevat, en waaruit ze alleen door een traceerbare tegenboeking kunnen worden verwijderd.

Bij de FOD Volksgezondheid bestaat wel degelijk een centrale, selectief toegankelijke elektronische inventaris. Maar voor de buitendiensten is deze volgens het Rekenhof nog onvolledig.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze "onvolledigheden" voor de buitendiensten weg te werken ?

Antwoord ontvangen op 10 december 2008 :

De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu beschikt voor het geheel van zijn diensten over een inventaris van de goederen. Het is wel zo dat verschillende systemen naast elkaar bestaan afhankelijk van de specifiteit van het organisme dat het heeft samengesteld , ik denk hierbij in het bijzonder aan de Wetenschappelijke Inrichtingen. Het geheel echter van de Administratie , zowel de centrale diensten als de buitendiensten , is gehergroepreerd onder de hoede van de Afdeling Logistiek behorende tot de Stafdienst Budget & Beheerscontrole- Logistiek via één unieke informaticatool.

Onze diensten hebben in 2007 een nieuwe fysieke inventaris opgemaakt van het geheel van onze administratie, ten gevolge van diverse verhuizingen die plaatsvonden in 2005 en 2006.

Onze FOD is piloot in het FEDCOMproject (modernisering van de federale boekhouding). In dit kader worden momenteel de voorbereidingen getroffen om de inventaris in te voeren in het nieuwe boekhoudkundig systeem.