Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1732

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 3 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

FOD Volksgezondheid - Facturen - Registratie - Maatregelen

ministerie
facturering
invoer van gegevens
Rekenhof (BelgiŽ)

Chronologie

3/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
19/11/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1732 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij vele departementen wordt niet de werkelijke ontvangstdatum van de factuur geregistreerd, maar een andere datum die erg uiteenlopend kan zijn : de datum waarop het betalingsborderel werd opgesteld, de datum waarop de betalingsordonnantie werd opgemaakt of de datum waarop de factuur in het registratiesysteem wordt ingevoerd. Deze data kunnen aanzienlijk afwijken van de ontvangstdatum. Dat kan tot ernstige problemen leiden, want de juridische vervaldatum van een factuur hangt af van de datum van ontvangst. Tot deze groep van onnauwkeurige registreerders behoort volgens het Rekenhof ook het departement Volksgezondheid.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om de exacte ontvangstdatum van elke factuur op haar departement correct te laten registreren ?

Antwoord ontvangen op 19 november 2008 :

De Federale Overheidsdienst (FOD VVVL) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en meer bepaald de Stafdienst Budget & Beheerscontrole-Logistiek werkt met een netwerk van budgettaire correspondenten. Zij zijn verantwoordelijk voor het opvolgen van de richtlijnen van deze Stafdienst. Eén van de richtlijnen is dat op elke binnenkomende factuur onmiddellijk de datum van ontvangst wordt aangebracht. Ingeval dit door de betrokken diensten nagelaten werd, wordt de datum van het betalingsborderel geregistreerd of bij gebreke hiervan, de datum van de ordonnantie. Deze gevallen zijn echter veeleer uitzonderlijk. In de mate van het mogelijke respecteert de FOD de wettelijke betalingstermijnen. Het gebeurt dus zelden dat men verwijlintresten moet betalen (in 2007 werd een bedrag van 6 839 euro aan verwijlintresten vereffend.

Bij het invoeren van Fedcom, waarbij de FOD VVVL piloot is, zullen alle facturen centraal bij de stafdienst Budget & Beheerscontrole-Logistiek worden ontvangen en onmiddellijk worden geregistreerd in het boekhoudkundig systeem, waardoor dit probleem volledig zal zijn opgelost.