Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1681

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 1 oktober 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

NMBS - Jaarverslag

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
verslag over de werkzaamheden

Chronologie

1/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 )
27/11/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1681 d.d. 1 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In september 2008 ontving ik het jaarverslag 2007 van de NMBS. Het document werd afgeleverd door Taxipost. De verpakking bestond uit een kartonnen doos. In deze kartonnen doos zat een andere kartonnen doos, van zeer luxueuze opmaak. In deze kartonnen doos zat dan het document, dat 136 bladzijden telt. Alle bladzijden zijn van dik en zeer luxueus papier, samengehouden door dikke metalen ringen en met voor- en achterblad in bedrukt plastic. In een apart compartiment (waarschijnlijk gaat het hier over een uniek en zeldzaam document) zit een grote kaart van het Belgische spoorwegennet. Vastgebonden in een stoffen lintje vond ik ook nog een apart boekje met statistische gegevens over de NMBS (blijkbaar van zo bijzondere aard dat ze niet in het jaarverslag zelf konden opgenomen worden). De doos kan geopend of gesloten worden met een systeem van ingebouwde magneten (zodat de doos niet onverhoeds en ongewild zou opengaan, daarbij de belangrijke inhoud verliezend).

Daarom volgende vragen :

Naar hoeveel personen werd dit document rondgestuurd ? Hoeveel exemplaren werden er gedrukt ?

Wat was de kost per gedrukt en bezorgd document (dus inclusief kosten voor ontwerp, lay-out, druk, verpakking en verzending) ?

In het jaarverslag staan ook foto's en citaten van artiesten en andere vooraanstaande personen. Kregen deze daarvoor een vergoeding ? Zo ja, dewelke ?

Wat was de bedoeling van deze luxueuze uitvoering van het jaarverslag, wat eigenlijk best een praktisch en droog document had mogen blijven ?

Antwoord ontvangen op 27 november 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid hiervoor te verwijzen naar het antwoord medegedeeld op de mondelinge vraag nr. 7 723 van Volksvertegenwoordigster Ulla Werbrouck in de Commissie voor de Infrastructuur van 20 oktober 2008 (CRABV 52 COM 331, blz. 44 en 45).