Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-16

van Anne-Marie Lizin (PS) d.d. 15 oktober 2007

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Federale politie - Verantwoordelijk politiefunctionaris - Incident in de zone Sclayn-Andenne - Follow-up (Opening van een gerechtelijk dossier ten laste van een commissaris)

tuchtprocedure
racisme
xenofobie
politie
nationaal-socialisme
gerechtelijke vervolging

Chronologie

15/10/2007 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 )
26/10/2007 Antwoord

Vraag nr. 4-16 d.d. 15 oktober 2007 : (Vraag gesteld in het Frans)

De houding van twee dronken personen, van wie één een verantwoordelijke functie bekleedt bij de federale politie (Namen), in een restaurant van de zone Sclayn-Andenne heeft veel opschudding veroorzaakt, ook in het politiekorps zelf.

De nazistische en racistische uitlatingen van de twee betrokkenen hebben de reputatie van de federale politie veel schade berokkend.

Hoever is de procedure gevorderd?

Wordt dit dossier behandeld door het Comité P of de algemene inspectie, of door beide?

Wat kan de minister ons hierover meedelen?

Antwoord ontvangen op 26 oktober 2007 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

Op 2 augustus 2007, heeft de procureur des Konings van Namen een brief gericht aan de directeur-generaal van de gerechtelijke politie, waarin hij hem meedeelde dat een gerechtelijk dossier werd geopend ten laste van de betrokken commissaris, diensthoofd van het Arrondissementeel Informatiekruispunt (AIK) Namen.

Deze procedure is in handen van de Algemene Inspectie van de lokale en de federale politie.

De commissaris werd met ingang van 13 augustus 2007 bij ordemaatregel gedetacheerd buiten het gerechtelijk arrondissement Namen, in afwachting van het resultaat van het lopend strafonderzoek en van de tuchtprocedure die erop zal volgen.

De tweede bij deze zaak betrokken politieman maakt niet het (voorwerp uit van gerechtelijke vervolging en is sedert 1 oktober 2007 met pensioen.