Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1401

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 22 augustus 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Telefoontap - Statistieken

telefoon- en briefgeheim
officiële statistiek

Chronologie

22/8/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/9/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1400
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2547

Vraag nr. 4-1401 d.d. 22 augustus 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het was bekend dat Nederland internationaal ‘koploper telefoontaps’ was, maar sinds gisteren weten we eindelijk om hoeveel taps het daadwerkelijk gaat. De minister van Justitie stuurde voor de eerste maal ‘tapstatistieken’ naar de Tweede Kamer.

In de tweede helft van 2007 werden in Nederland 12 491 telefoonnummers afgetapt. Dagelijks liepen er gemiddeld 1 681 taps.

Minister Hirsch Ballin zal in de toekomst jaarlijks een overzicht van het aantal telefoontaps geven. Dit voorbeeld verdient navolging. Transparantie is de sleutel inzake bescherming van de privacy en het handhaven van de vrijheid.

1) Hoeveel telefoontaps werden er in 2006 en respectievelijk 2007 uitgevoerd? Kan u deze cijfers toelichten en aangeven waarvoor de taps werden ingesteld?

2) Kan de minister de top drie aangeven van feiten waarvoor een telefoontap wordt ingelast?

3) Kan de bevoegde minister aangeven hoeveel taps er gemiddeld dagelijks lopen?

4) Hoeveel telefoontaps werden ingesteld in het kader van terrorismebestrijding in ons land?

5) Kan u aangeven welke de jaarlijkse totale kostprijs is van het instellen van telefoontaps?