Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1151

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 17 juni 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Overheidssector - HR-verantwoordelijken - Vorming op het vlak van pensioenen

Pensioendienst voor de overheidssector
pensioenregeling
overheidsapparaat
beroepsopleiding

Chronologie

17/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 )
16/7/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1150

Vraag nr. 4-1151 d.d. 17 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In een recent rapport van het Rekenhof wijst de administrateur-generaal van de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) op “een gebrek aan standaardisering en normalisatie van de gegevens, de onvoldoende vorming op het vlak van pensioenen voor de HR-verantwoordelijken van de diverse werkgevers van de overheidssector”.

Wat betreft de uniformisering wordt nu alle heil verwacht van het SIGeDIS-project. Maar dit zal geen oplossing bieden voor het probleem van de onvoldoende vorming voor de HR-verantwoordelijken. En het zal nog enige tijd duren voor SIGeDIS echt operationeel wordt.

a. Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze vorming te verbeteren? Vanaf welke datum worden deze maatregelen van kracht?

b. Worden eventuele initiatieven in deze zin gecoördineerd door de PDOS? Zo nee, door welke instanties dan wel?

c. Wordt er nog aan een standaardisering gewerkt voor de periode dat SIGeDIS nog niet operationeel is?

d. Op welke manier worden de HR-verantwoordelijken in andere overheidsdiensten voorbereid op de invoering van SIGeDIS? Ook hiervoor zal extra vorming noodzakelijk zijn.

Antwoord ontvangen op 16 juli 2008 :

De Federale Overheidsdienst (FOD) Personeel en Organisatie is momenteel niet betrokken bij het SIGeDIS-project.

Ik verwijs het geachte lid derhalve naar het antwoord van mijn collega van Pensioenen (schriftelijke vraag nr. 4-1150).