BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
30 december 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-360

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
________
De Munt - Besparingen - Programmatie - Schrapping van hedendaagse dans - Ondersteuning van hedendaagse dans - Overleg met de deelstaten
________
dramatische kunst
cultuurbeleid
________
30/12/2014 Verzending vraag
23/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-360 d.d. 30 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze vraag heeft betrekking op cultuur, dat overwegend een gemeenschapsbevoegdheid is.

Vorige week konden we in de media lezen dat De Munt een deel van haar programma zal schrappen. Onder andere het dans- en barokprogramma delen in de klappen. Nadat de federale regering in oktober aankondigde dat De Munt vier procent op personeel en 20 procent op werking zou moeten besparen, kondigde de minister in november aan dat de besparingen teruggeschroefd zouden worden. De voor 2015 gevraagde inspanning werd gehalveerd.

Om de eigen mensen en werking, met eigen atelier, orkest en koor, te beschermen, heeft De Munt beslist om terug te keren naar de essentie: het maken van opera. Daardoor verdwijnen een aantal belangrijke elementen van de programmatie. De barokprogrammatie en hedendaagse dans zijn de voornaamste slachtoffers. Brussel wordt nochtans vaak als hoofdstad van de dans beschouwd.

In het bijzonder het werk van Rosas en Anne Teresa De Keersmaeker wordt getroffen. Zo'n gevestigde waarde, een trots van en voor ons land, kan niet langer in De Munt optreden.

1) Heeft de minister ter zake enige bevoegdheid? Is hij betrokken bij deze beslissing?

2) Onderneemt de federale regering andere maatregelen of initiatieven om hedendaagse dans, in het bijzonder het werk van Rosas, te ondersteunen? Heeft dat een plaats binnen het beleid van de minister?

3) Is hierover overleg geweest met de deelstaten?