BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
29 mei 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9167

de Guido De Padt (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - Wet van 21 februari 2010 - Inwerkingtreding - Uitvoeringsbesluit
________
besluit
toepassing van de wet
advocaat
gerechtskosten
rechtsvordering
niet in loondienst verkregen inkomen
________
29/5/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9167 d.d. 29 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Belgisch Staatsblad van 11 maart 2010 verscheen de wet van 21 februari 2010 tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering en tot opheffing van artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Deze wet is tot op vandaag nog niet van kracht, omdat het uitvoeringsbesluit nog niet werd gepubliceerd.

1) Hoe verklaart de minister dat het uitvoeringsbesluit uitblijft, waardoor de voornoemde wet nog niet in werking is getreden?

2) Wordt thans werk gemaakt van het uitvoeringsbesluit en tegen wanneer voorziet de minister de publicatie? Kan zij haar antwoord motiveren?