BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
12 juli 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6734

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Landsverdediging
________
de toelating en voorwaarden voor militairen om zich kandidaat te stellen bij de verkiezingen van 14 oktober 2012
________
militair personeel
kandidaat
gemeenteraadsverkiezing
kandidaatstelling
________
12/7/2012 Verzending vraag
16/7/2012 Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2418
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6734 d.d. 12 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sedert de wet van 14 juni 2006 bestaat de mogelijkheid voor militairen om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen.

De wet bepaalt uitdrukkelijk dat de militair in kwestie de intentieverklaring om zich kandidaat te stellen met een bij de post aangetekende brief aan de minister van Landsverdediging moet sturen. Deze brief moet de minister uiterlijk 30 dagen voor de indiening van de lijsten bereiken.

Bij de verkiezingen van 8 oktober 2006 bleek echter dat de militaire overheden via interne richtlijnen de desbetreffende militairen verplichtten, naast de minister, via de korpscommandant ook de HRG op de hoogte te brengen van de intentie om zich kandidaat te stellen. De communicatie over die bijkomende melding gebeurde destijds laat en zorgde voor verwarring bij de doelgroep.

Daarom graag een antwoord op onderstaande vragen:

1) Welke instanties moet een militair die zich kandidaat wil stellen voor de komende gemeente- en provincieraadsverkiezingen formeel op de hoogte brengen?

2) Op welke manier en binnen welke termijn moet dit gebeuren?

3) Zijn er situaties, functies of graden waarbij de militaire overheden een militair kunnen verbieden om zich kandidaat te stellen?

4) Hoe werd of wordt de procedure aan de militairen gecommuniceerd ?

5) Hoeveel militairen hebben op dit ogenblik reeds hun intentie om te kandideren bij de minister kenbaar gemaakt?

Antwoord ontvangen op 16 juli 2012 :

De wet van 14 februari 1975 houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht, bepaalt dat de intentieverklaring van een militair om zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen enkel moet worden verzonden naar de minister van Landsverdediging met een bij de post aangetekende brief. Dit moet ten vroegste de twaalfde maand voorafgaand aan de verkiezingen en ten laatste dertig dagen voor de einddatum van neerlegging van de voordrachten van kandidaten gebeuren.

Een kandidaat-militair van het actief kader, met andere woorden een jong militair in initiële vorming, mag zich geen kandidaat stellen bij de verkiezingen.

De militairen worden altijd met een interne nota op de hoogte gesteld over de te volgen procedure, wat gebeurde met een nota van 11 mei 2012 met betrekking tot de verkiezingen van oktober 2012. Op datum van 13 juli 2012 hadden reeds 51 militairen hun intentie kenbaar gemaakt om zich kandidaat te stellen bij de verkiezingen van 14 oktober.