BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
29 juni 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6616

de Filip Dewinter (Vlaams Belang)

aan de minister van Werk
________
Zwartwerk - Controle - Inspectiediensten - Illegalen
________
illegale migratie
zwartwerk
arbeidsinspectie
geografische spreiding
officiŽle statistiek
migrerende werknemer
________
29/6/2012 Verzending vraag
11/12/2012 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6034
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6616 d.d. 29 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

1) Hoeveel controles werden er in de periode 2005-2011, en dit op jaarbasis en opgesplitst per gewest, door de inspectiediensten verricht op zwartwerk?

2) In hoeveel gevallen werden werkgevers op zwartwerk betrapt? Graag zelfde opsplitsing als in vraag†1.

3) In hoeveel gevallen betrof het tewerkstelling van zwartwerkers afkomstig van landen buiten de EU die illegaal in het land verblijven? Eveneens volgens zelfde opsplitsing als in vraag†1.

Antwoord ontvangen op 11 december 2012 :

De door u gevraagde gegevens kan ik u niet meedelen omwille van verschillende redenen:

  • Zwartwerk is op zich geen juridisch begrip, maar een verzamelnaam van verschillende vormen van inbreuk. Het kan gaan om het niet-aangeven aan DIMONA, het gedeeltelijk niet-aangeven van prestaties (deeltijdse arbeid, overuren, toegestane afwezigheid), ter beschikking stellen van personeel, schijnzelfstandigheid, tewerkstelling van illegale werknemers, tewerkstelling via buitenlandse onderaannemers, het aangeven van fictieve prestaties, enzovoorts.

  • De verschillende inbreuken in verband met zwartwerk worden door verschillende inspectiediensten, zowel op federaal als op gewestelijk vlak, gecontroleerd en geverbaliseerd. Ik ben enkel verantwoordelijk voor de federale inspectiedienst Toezicht op de sociale wetten, maar niet voor de anderen.

  • Het gaat hier om puur statistische inlichtingen, die volgens art. 69, 2c van het Reglement van de Belgische Senaat niet ontvankelijk zijn.