BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
20 maart 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5935

de Filip Dewinter (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Criminaliteit - Rondtrekkende Oost-Europese daderbendes - Cijfers - Beleid - Nationaal Veiligheidsplan
________
diefstal
georganiseerde misdaad
Midden- en Oost-Europa
actieprogramma
criminaliteit
misdaadbestrijding
________
20/3/2012 Verzending vraag
13/6/2012 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5934
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5935 d.d. 20 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse Metro kopte op 29 februari: “Oost-Europese bendes stelen op bestelling”. “Het aantal grootschalige winkeldiefstallen door rondreizende Oost-Europese bendes is explosief gegroeid. Dat zeggen Detailhandel Nederland en het ministerie van Justitie. Ze schatten de toename op 10% in twee jaar.”

In Elsevier stelt de Utrechtse criminoloog Dina Siegel deze week dat Europese politici bewust de aard en de omvang van de Oost-Europese misdaad hebben toegedekt in de aanloop naar de toetreding van Oost-Europese landen tot de Europese Unie. Dina Siegel geldt als de Nederlandse deskundige op het gebied van Oost-Europese maffia. "Brussel weigerde het gevaar van de import van misdaad onder ogen te zien", zegt Siegel. Ze meent dat de Oost-Europese samenlevingen sterk zijn gecriminaliseerd en ze stelde een veelzeggend lijstje op met misdaadspecialisaties per nationaliteit.

1) Kan mij het aantal misdrijven worden opgesomd, waar rondtrekkende Oost-Europese misdaadbendes bij betrokken waren, opgesplitst per fenomeen en per jaar sinds 2007?

2) Hoe worden de initiatieven geëvalueerd die eerder werden aangekondigd tegen rondtrekkende daderbendes, onder andere verwijzend naar de eerder aangekondigde actieplannen? Hoever staat het met de maatregelen die onder het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie ter zake werden beloofd?

3) Waar zal de geachte minister op focussen om Oost-Europese misdaadgroepen beter te bestrijden? In het Nationaal Veiligheidsplan wordt gesproken over mogelijke nieuwe programma's in verband met een integrale en geďntegreerde aanpak van deze problematiek, onder andere op het vlak van grenstoezicht.

Antwoord ontvangen op 13 juni 2012 :

Voor het antwoord op de eerste en tweede vraag verwijs ik naar het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken.

Als antwoord op uw derde vraag kan ik u meegeven dat in België sinds meerdere jaren een strafrechtelijk beleid werd ontwikkeld rond de aanpak van rondtrekkende dadergroepen. Vanuit de meest recente evaluatie van het beleid inzake de aanpak van deze dadergroepen werden opnieuw accenten gelegd voor de vernieuwde aanpak van de rondtrekkende dadergroepen. Dit gegeven kreeg verder vorm in de regeringsverklaring van 28 mei 2010 omtrent de aanpak van rondtrekkende dadergroepen. Hierin werd ook voor het repressieve luik terug een aanpak opgezet.

Er wordt vandaag dan ook op de volgende speerpunten verder gewerkt:

  • het belang van zowel te werken op de criminele feiten als op de achterliggende criminele structuren;

  • het belang van het ontmantelen van de helingnetwerken;

  • het belang van de kwaliteitsvolle gerechtelijke vaststellingen en de efficiënte informatiedoorstroming binnen de politie;

  • het belang van het ontmoedigen van het werken met minderjarigen;

  • het verder in praktijk brengen van de richtlijnen van het college van procureurs-generaal ter zake;

  • het creëren en/of verder versterken van synergie tussen de actoren die op het terrein de strijd met de rondtrekkende dadergroepen aangaan.

Ondertussen heeft het nieuw Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 inderdaad aandacht voor de rondtrekkende dadergroepen, dit niet vanuit het oogpunt van de misdrijven die ze plegen maar wel vanuit het perspectief van de dadergroep zelf als pleger van een amalgaam aan misdrijven. Vanuit de bevindingen van het Nationaal Politioneel Veiligheidsbeeld en in overeenstemming met art. 95 van de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, dient een programma te worden opgesteld dat op een integrale en geïntegreerde wijze de strijd tegen de rondtrekkende dadergroepen verder optimaliseert. De opmaak van dit programma is momenteel volop aan de gang.