BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
16 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5260

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de eerste minister
________
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
________
gelijke behandeling
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming
________
16/1/2012 Verzending vraag
26/1/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3416
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5260 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen.

Graag had ik het antwoord op de volgende vragen gekregen:

1) Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2010 genomen ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen en met welk resultaat?

2) Hoeveel werd er in 2010 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen uw bevoegdheidsdomein?

Antwoord ontvangen op 26 januari 2012 :

De vragen van de geachte senator hebben betrekking op mogelijke beleidsmaatregelen getroffen in de loop van 2010 door mijn voorganger, en zijn, wat mij betreft, dus zonder voorwerp geworden.