BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
30 november 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-472

de Filip Dewinter (Vlaams Belang)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Politiezone Antwerpen - Federale politie - Detachering van personeel
________
politie
gemeentepolitie
________
30/11/2010 Verzending vraag
31/1/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-472 d.d. 30 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Verschillende ambtenaren van de federale politie worden gedetacheerd naar lokale politiezones.

Kan de geachte minister mij een actueel overzicht geven van het aantal federale politieambtenaren dat de afgelopen vijf jaar naar de lokale politie van Antwerpen werd gedetacheerd?

Antwoord ontvangen op 31 januari 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.
In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van het aantal personeelsleden van de federale politie die in de loop van de laatste vijf jaar gedetacheerd werden naar de politiezone Antwerpen

Datum

Aantal

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

19

55

29

47

56