BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4063

de Guido De Padt (Open Vld)

aan de minister van Werk
________
Transseksualiteit - Discriminatie - Internationale Classificatie van ziekten - Wereldgezondheidsorganisatie
________
seksuele minderheid
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
Wereldgezondheidsorganisatie
chirurgie
officiŽle statistiek
geslachtsverandering
genderidentiteit
________
28/12/2011 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3653
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4063 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Transseksualiteit wordt in de Internationale Classificatie van ziekten (ICD-10) van de Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt als een pathologische aandoening. Een dergelijke classificatie nodigt, volgens Commissaris Hammarberg van de Raad van Europa in zijn rapport "Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe", uit tot stigmatisering en maatschappelijke achterstand van transseksuelen. Het Europees Parlement heeft daarom op 28 september 2011 een resolutie aangenomen waarin ze de Wereldgezondheidsorganisatie verzoekt om "genderidentiteitstoornissen van de lijst van mentale en gedragsstoornissen te schrappen, en ervoor te zorgen dat in de onderhandelingen over de elfde versie van de Internationale Classificatie van Ziekten (ICD-11) tot een niet-pathologiserende herclassificatie wordt gekomen".

Graag kreeg ik antwoord op de volgende vragen:

1) Wat is naar schatting de prevalentie van transseksualiteit in BelgiŽ (opgesplitst naar transvrouwen en transmannen)?

2) Hoeveel geslachtsaanpassingen registreerde het Rijksregister sinds de inwerkingtreding van de wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit die van het officieel veranderen van geslacht een administratieve aangelegenheid maakt (opgesplitst naar geslacht, leeftijd, regio en burgerlijke staat)? Is er sprake van een beduidende toename in vergelijking met het aantal registraties van geslachtswijziging vůůr september 2007?

3) Schaart de geachte minister zich achter de resolutie van het Europees Parlement van 28 september 2011 om transvestisme in de volgende editie van de ICD van de Wereldgezondheidsorganisatie niet langer te beschouwen als een pathologische aandoening?

4) Beschikt zij voor 2009, 2010 en 2011 over zelfmoord- en werkloosheidscijfers onder transseksuele personen? Kan zij deze cijfers in verhouding zetten tot de gehele bevolking?

5) Zijn er bij het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen gevallen bekend van transseksuele personen die zich omwille van hun genderidentiteit uitgesloten voelden uit hun lokale buurt en gemeenschap en daarom besloten te verhuizen?

6) Welke maatregelen heeft de regering de afgelopen drie jaar genomen om de sociale acceptatie van transseksuele personen in de samenleving te bevorderen?

7) Is zij bereid om de medische criteria voor geslachtsaanpassing te schrappen om zodoende in overeenstemming te zijn met de Yogyakarta-principes? Waarom wel, niet?