BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4025

de Guido De Padt (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Medische rijongeschiktheid - Ongevallen - Veroordelingen
________
rijbewijs
ongeval bij het vervoer
officiŽle statistiek
strafsanctie
verkeersveiligheid
________
28/12/2011 Verzending vraag
2/5/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3846
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4025 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op een schriftelijke vraag (nr. 5-3228) liet de staatssecretaris voor mobiliteit weten dat de vaststelling van de medische rijongeschiktheid bij ongevallen deel uitmaakt van het gerechtelijk onderzoek in het kader van de strafrechtelijke vervolging en het bepalen van de verantwoordelijkheden voor het ongeval. De opgevraagde informatie behoort volgens de staatssecretaris tot de bevoegdheid van de minister van Justitie.

In dit kader een aantal vragen:

1) Beschikt de geachte minister over cijfergegevens betreffende het aantal ongevallen dat in de periode 2008 tot en met de eerste helft van 2011 werden veroorzaakt door medisch rijongeschikte bestuurders?

2) Wil hij meedelen hoeveel personen in diezelfde periode werden veroordeeld en tot welke straf omdat ze een voertuig bestuurden terwijl ze niet aan de medische criteria voldeden?

Antwoord ontvangen op 2 mei 2012 :

Antwoord vraag 1

Aan de hand van het formulier voor de statistieken dat door de ordediensten bij verkeersongevallen wordt gebruikt, kunnen medisch ongeschikte bestuurders niet worden onderscheiden. Ik kan u dus geen cijfer over deze ongevallen meedelen.

Antwoord vraag 2

Ik beschik over geen cijfers betreffende veroordelingen ten gevolge van besturen van een voertuig terwijl de bestuurder medisch rijongeschikt is.

Sinds 1994 publiceert de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid de veroordelings-, opschortings- en interneringsstatistieken. Deze statistieken worden opgesteld aan de hand van de gegevensbank van het Centraal strafregister waarin alle veroordelingsberichten zijn opgenomen die worden aangeleverd door de griffies van de hoven en rechtbanken. De statistieken zijn bijgevolg afhankelijk van de ontvangst en registratie van de veroordelingsberichten in het Centraal strafregister en vervolgens van de anonimisering van en de extracties uit deze gegevensdatabank. Dit alles maakt dat er op heden slechts tot 2005 betrouwbare en volledige jaarstatistieken kunnen worden aangeleverd. Er wordt momenteel aan de actualisatie van de veroordelingsstatistieken gewerkt.