BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
23 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3971

de Guido De Padt (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
________
Ziekenhuizen en rusthuizen - Geweld - Maatregelen - Inzetten van stewards
________
ziekenhuis
sociale voorzieningen
geweld
beveiliging en bewaking
________
23/12/2011 Verzending vraag
28/3/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-215
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3971 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Via de pers vernam ik dat nogal wat rusthuizen en ziekenhuizen met fysiek geweld te kampen hebben. Zo verscheen eind september 2010 in diverse media het bericht van een hoogbejaarde man (84) die in een OCMW-rusthuis zijn 76-jarige vriendin met verschillende messteken om het leven bracht en daarna zelfmoord probeerde te plegen. Daarnaast wordt ook in de ziekenhuizen (onder andere in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst) een toename van het aantal gevallen van agressie opgetekend. Het gaat daarbij vooral om feiten die zich afspelen in de gemakkelijk toegankelijke spoedafdeling van het ziekenhuis. Bovendien is er een duidelijke verschuiving merkbaar van diefstallen naar verbaal en ook fysiek geweld. Een oplossing waar vele ziekenhuizen gebruik van maken, is het inzetten van eigen ordehandhavers (stewards) om de veiligheid te verhogen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel gevallen van fysiek geweld of zelfmoord werden geregistreerd in ziekenhuizen en rusthuizen in 2008, 2009 en de eerste helft van 2010?

2) Hoeveel van de gevallen van fysiek geweld waren gericht op het personeel of op de andere bewoners of patiŽnten?

3) Is het verzorgend personeel volgens de minister voldoende opgeleid om in dergelijke situaties gepast te reageren of acht zij bijkomende opleiding noodzakelijk?

4) Hoeveel ziekenhuizen (verdeling per gewest en naargelang het gaat om een openbaar of een privaat ziekenhuis) maken gebruik van stewards om de veiligheid te verhogen? Hoeveel stewards worden in totaal ingezet?

Antwoord ontvangen op 28 maart 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

In gevolge uw vraag maak ik u de gevraagde gegevens over.

1-2. Het betreft het aantal door de politiediensten geregistreerde feiten waarbij een bestemming van de pleegplaats “Ziekenhuis / polykliniek ” of “Rusthuis / Bejaardentehuis” werd gevat.

Het betreft de volgende misdrijfcategorieën :

- Opzettelijke slagen en verwondingen binnen de familie

- Opzettelijke slagen en verwondingen buiten de familie

 

2008

2009

2010

2011

Rusthuis/bejaardentehuis

Opzettelijke slagen en verwondingen binnen familie

10

17

6

5

 

Opzettelijke slagen en verwondingen buiten familie

83

72

76

50

 

Subtotaal

93

89

82

55

Ziekenhuis/pol

Opzettelijke slagen en verwondingen binnen familie

74

79

52

23

 

Opzettelijke slagen en verwondingen buiten familie

269

298

306

163

 

Subtotaal

343

377

358

186

Totaal

 

436

466

440

241

Ten tweede wordt het aantal geregistreerde zelfmoorden weergeven. Ik wens er uw aandacht op te vestigen dat deze gegevens zowel de voltooide feiten als de pogingen omvatten.

Zelfmoord


2008

2009

2010

2011

Rusthuis / bejaardentehuis

25

21

25

11

Ziekenhuis / polykliniek

53

40

42

21

Totaal

78

61

67

32

Ten slotte wordt het aantal geregistreerde misdrijven aangaande de specifieke feitcode “slagen en verwondingen - aan een ambulancier, een apotheker of een lid van medisch of paramedisch personeel “ weergegeven.

Opzettelijke slagen en verwondingen

Aan een ambulancier, een apotheker of een lid van medisch of paramedisch personeel


2008

2009

2010

2011

 

Rusthuis / bejaardentehuis

4

6

4

3

 

Ziekenhuis / polykliniek

71

69

59

41

 

Totaal

75

75

63

44

 

De gegevens werden opgemaakt op het nationale niveau voor de periode 2008-2010 evenals voor het eerste semester van 2011 (Bron: ANG – Afsluiting 21 oktober 2011).

Wat betreft uw vraag aangaande fysiek geweld gericht tegen andere bewoners of patiënten kan ik melden dat de kwaliteit van de slachtofferinformatie in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) momenteel nog onvoldoende gegarandeerd is om betrouwbare statistieken toe te laten. Slachtoffergegevens maken dientengevolge geen deel uit van de politiële criminaliteitsstatistieken.

3. Deze parlementaire vraag valt niet onder onze bevoegdheid, maar onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.

4. In totaal zijn 85 ziekenhuizen of ziekenhuisgroepen vergund voor het organiseren van een interne bewakingsdienst. Daarnaast doet een aantal ziekenhuizen beroep op externe vergunde bewakingsondernemingen. Dit aantal is echter niet gekend aangezien noch de ziekenhuizen noch de betreffende bewakingsondernemingen de informatie aangaande deze bewakingsopdrachten dienen over te maken aan mijn diensten. Rekening houdend met voorgaande kan niet meegedeeld worden hoeveel ziekenhuizen gebruik maken van bewakingsagenten (stewards) noch kan meegedeeld worden hoeveel bewakingsagenten (stewards) in totaal ingezet worden.