BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3910

de Filip Dewinter (Vlaams Belang)

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
________
Belgische wegennet - Buitenlandse vrachtwagens - Ongevallen - Statistieken
________
ongeval bij het vervoer
buitenlandse staatsburger
officiële statistiek
geografische spreiding
wegvervoer
________
28/12/2011 Verzending vraag
30/1/2012 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3910 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van mijn werkzaamheden in de Senaat ontving ik graag een antwoord op onderstaande vragen:

1) In 2008 vonden er 2 775 ongevallen plaats waarbij ten minste één vrachtwagen was betrokken. Opgesplitst per Gewest gaf dit 112 ongevallen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 1.967 voor Vlaanderen en 696 voor Wallonië. Bij hoeveel van deze ongevallen was er een vrachtwagen betrokken met een buitenlandse nummerplaat? Graag ook hier een opsplitsing per gewest.

2) Voor de ongevallen in 2008 waarbij een vrachtwagen met een buitenlandse nummerplaat was betrokken de cijfers per land van inschrijving van de vrachtwagen? Ook hier graag een opsplitsing per gewest.

3) Bij hoeveel van de ongevallen in 2008 waarbij ten minste één vrachtwagen was betrokken en waarbij de vrachtwagen een Belgische nummerplaat had, had de chauffeur een andere nationaliteit dan de Belgische? Graag hier een overzicht van de nationaliteit van de betrokken vrachtwagenchauffeurs. Graag ook een opsplitsing per gewest.

4) Beschikt de geachte staatssecretaris reeds over de cijfers van ongevallen waarbij ten minste één vrachtwagen betrokken is voor het jaar 2009? Indien ja hoeveel van dergelijke ongevallen deden zich voor op het Belgische wegennet? Graag hiervan een opsplitsing per gewest.

5) Bij hoeveel van deze ongevallen in 2009 was een vrachtwagen met een buitenlandse nummerplaat betrokken? Graag ook een opsplitsing per gewest.

6) Voor de ongevallen in 2009 waarbij een vrachtwagen met een buitenlandse nummerplaat was betrokken de cijfers per land van inschrijving van de vrachtwagen? Ook hier graag een opsplitsing per gewest.

7) Bij hoeveel van deze ongevallen in 2009 waarbij een vrachtwagen was betrokken met een Belgische nummerplaat had de chauffeur een andere nationaliteit dan de Belgische? Graag hier een overzicht van de nationaliteit van de betrokken vrachtwagenchauffeurs. Graag ook hier een opsplitsing per Gewest.

9) Beschikt u reeds over de cijfers van ongevallen waarbij ten minste één vrachtwagen betrokken is voor het jaar 2010? Zo ja hoeveel van dergelijke ongevallen deden zich voor op het Belgische wegennet? Graag hiervan een opsplitsing per Gewest.

10) Bij hoeveel van deze ongevallen in 2010 was een vrachtwagen met een buitenlandse nummerplaat betrokken? Graag ook een opsplitsing per Gewest.

11) Voor de ongevallen in 2010 waarbij een vrachtwagen met een buitenlandse nummerplaat was betrokken de cijfers per land van inschrijving van de vrachtwagen? Ook hier graag een opsplitsing per Gewest.

12) Bij hoeveel van deze ongevallen in 2010 waarbij een vrachtwagen was betrokken met een Belgische nummerplaat had de chauffeur een andere nationaliteit dan de Belgische? Graag hier een overzicht van de nationaliteit van de betrokken vrachtwagenchauffeurs. Graag ook hier een opsplitsing per Gewest.

Antwoord ontvangen op 30 januari 2012 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden :

In de vraag wordt expliciet naar het aantal vrachtwagenongevallen (met letselschade) gevraagd en niet naar het aantal vrachtwagens in letselongevallen. Het verschil bestaat erin dat in één vrachtwagenongeval meerdere vrachtwagens betrokken kunnen zijn.

Statistieken aangaande het aantal vrachtwagens in letselongevallen zijn daarom op zijn minst gelijk maar meestal hoger dan het aantal vrachtwagenongevallen, vermits in eenzelfde vrachtwagenongeval zowel een vrachtwagen met Belgische nummerplaat als één met niet-Belgische nummerplaat betrokken kan zijn. Dergelijke vrachtwagenongevallen worden in onderstaande tabellen (behalve de vierde) meerdere keren geteld, waardoor de percentages in de tweede en zesde tabel meer dan 100 % bedragen.

De nationaliteit van de vrachtwagenbestuurder wordt niet geregistreerd in de ongevallenstatistieken van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, maar wel het land waarin het voertuig is ingeschreven.

Tabel 1

Letselongevallen met vrachtwagens in 2008

 

BRU

VLA

WAL

TOTAAL

Minstens 1 vrachtwagen met Belgische nummerplaat

100

1460

505

2065

Minstens 1 vrachtwagen met buitenlandse nummerplaat

11

567

202

779

Minstens 1 vrachtwagen met onbekende nummerplaat

3

78

18

98

Totaal

113

2105

724

2942

Bron: FOD Economie AD SEI / Infografie: BIVV

Tabel 2

Letselongevallen met vrachtwagens in % in 2008

 

BRU

VLA

WAL

Minstens 1 vrachtwagen met Belgische nummerplaat

89%

74%

73%

Minstens 1 vrachtwagen met buitenlandse nummerplaat

9%

29%

29%

Minstens 1 vrachtwagen met onbekende nummerplaat

2%

4%

3%

Bron: FOD Economie AD SEI / Infografie: BIVV

Tabel 3

Letselongevallen met vrachtwagens volgens de nationaliteit in 2008

 

 

BRU

VLA

WAL

TOTAAL

België

100

1460

505

2065

NL

Nederland

3

208

27

238

Duitsland

1

111

35

147

PL

Polen

1

59

18

78

Frankrijk

1

27

32

61

Luxemburg

0

16

34

50

CZ

Tsjechië

0

23

8

31

GB

Groot-Brittannië

0

20

3

23

Portugal

0

14

4

18

BG

Bulgarije

0

12

5

17

RO

Roemenië

0

14

1

15

Italië

1

10

3

14

Hongarije

0

7

6

13

SK

Slowakije

1

7

2

11

LT

Litouwen

0

5

2

7

Spanje

0

4

3

7

SLO

Slovenië

1

5

0

6

LV

Letland

0

4

1

5

Andere landen

0

23

15

38

Onbekend

3

78

18

99

 

Bron: FOD Economie AD SEI / Infografie: BIVV

Hieronder vindt u een tabel met zowel de door uzelf aangegeven cijfers voor 2008, als die voor 2009.

Tabel 4

Vrachtwagenongevallen met letselschade in 2008 en 2009

 

BRU

VLA

WAL

TOTAAL

2008

112

1967

696

2775

2009

105

1753

591

2449

Bron: FOD Economie AD SEI / Infografie: BIVV

Tabel 5

Letselongevallen met vrachtwagens in 2009

 

BRU

VLA

WAL

TOTAAL

Minstens 1 vrachtwagen met Belgische nummerplaat

89

1278

411

1778

Minstens 1 vrachtwagen met buitenlandse nummerplaat

12

449

167

628

Minstens 1 vrachtwagen met onbekende nummerplaat

4

111

32

148

Totaal

105

1839

610

2554

Bron: FOD Economie AD SEI / Infografie: BIVV

Tabel 6

Letselongevallen met vrachtwagens in % in 2009

 

BRU

VLA

WAL

Minstens 1 vrachtwagen met Belgische nummerplaat

85%

73%

70%

Minstens 1 vrachtwagen met buitenlandse nummerplaat

11%

26%

28%

Minstens 1 vrachtwagen met onbekende nummerplaat

4%

6%

5%

Bron: FOD Economie AD SEI / Infografie: BIVV

Tabel 7

Letselongevallen met vrachtwagens volgens de nationaliteit in 2009

 

 

BRU

VLA

WAL

TOTAAL

België

89

1278

411

1778

NL

Nederland

3

154

30

187

Duitsland

2

70

32

103

PL

Polen

0

47

11

58

Frankrijk

0

21

23

44

Luxemburg

3

13

25

41

CZ

Tsjechië

0

20

7

27

GB

Groot-Brittannië

1

12

6

19

Spanje

0

17

1

18

RO

Roemenië

0

11

4

15

Portugal

0

9

4

13

Italië

0

6

6

12

SK

Slowakije

0

9

1

10

BG

Bulgarije

0

8

2

10

Hongarije

2

6

2

10

Zweden

0

4

4

8

Oostenrijk

0

6

0

6

IRL

Ierland

0

5

0

5

LT

Litouwen

0

5

0

5

Andere landen

2

23

9

34

Onbekend

4

111

32

148

 

Bron: FOD Economie AD SEI / Infografie: BIVV

De gedetailleerde ongevallencijfers voor 2010 zijn nog niet beschikbaar.

Tot slot kan ik verwijzen naar de antwoorden op gelijkaardige parlementaire vragen met de nummers 5-2960 en 5-2973, waar voornamelijk het aandeel buitenlandse voertuigen in dodelijke ongevallen aan bod komt.