BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
5 november 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-326

de Guido De Padt (Open Vld)

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
________
Kilometertellers van personenwagens - Vervalsingen - Aantallen - Maatregelen
________
meetapparaat
automobiel
geografische spreiding
officiŽle statistiek
fraude
technische keuring
________
5/11/2010 Verzending vraag
1/2/2011 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-327
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-326 d.d. 5 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er zou in ons land nogal wat gesjoemeld worden met de kilometertellers van personenwagens.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen:

1) Hoeveel gevallen van vervalsing van kilometertellers werden door de Belgische autokeuringscentra vastgesteld in 2007, 2008, 2009 en 2010 (uitgesplitst per gewest)?

2) Hoeveel van die gevallen (uitgesplitst per gewest) werden door de keuringscentra overgemaakt aan de politie of aan het parket?

3) In hoeveel van de gevallen (uitgesplitst per gewest) kwam het tot een strafrechtelijk vervolg?

4) In hoeveel gevallen (uitgesplitst per gewest) werd overgegaan tot de inbeslagname en†/†of verbeurdverklaring van het voertuig?

5) Kan aan de politie of aan het parket niet de instructie worden gegeven de voertuigen waarvan onomstotelijk wordt vastgesteld dat de kilometerteller werd vervalst, onmiddellijk in beslag te nemen?

6) Welke initiatieven heeft de regering al genomen om die praktijken een halt toe te roepen?

Antwoord ontvangen op 1 februari 2011 :

1-2) De ondernemingen voor autokeuring vallen onder de bevoegdheid van de staatssecretaris voor Mobiliteit, Ik moet het geachte lid dus naar deze collega verwijzen.

3-4-5) Voor de drie volgende vragen ben ik evenmin bevoegd en dient het geachte lid zich te richten tot mijn collega’s de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken.

Ik wil echter wel mijn mening meegeven omtrent de automatische beslaglegging. Naar mijn oordeel zou een dergelijke automatische toepassing te ver gaan, onder meer, omdat niet noodzakelijk de huidige eigenaar van het voertuig aansprakelijk is voor de vervalsing van de kilometerteller.

6) Ons land heeft sinds 2004 een wetgevend initiatief genomen om een halt toe te roepen aan de kilometerfraude. Dit initiatief heeft geleid tot de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen die eind 2006 volledig is uitgevoerd en dus sedertdien integraal van toepassing is.

Deze wetgeving, die uniek is in Europa, heeft bewezen een effectief middel te zijn tegen de vervalsing van kilometerstanden en tijdens die jaren is het aantal wagens waarvan de kilometerteller werd vervalst, drastisch afgenomen.

Deze regelgeving geldt echter uitsluitend – het zou niet anders kunnen – voor het Belgische grondgebied en voor voertuigen die hier zijn ingeschreven. Een bredere aanpak binnen een Europese context zou nog een grote stap vooruit kunnen betekenen en ik ben daar dan ook een overtuigd voorstander van.