BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
3 augustus 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2936

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
________
Ontwikkelingssamenwerking - Gedelegeerde samenwerking - Kredieten voor 2010-2011
________
ontwikkelingshulp
evaluatie van de steun
________
3/8/2011 Verzending vraag
26/9/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2936 d.d. 3 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De EU Code of Conduct on Division of labour in Development Policy en de Europese Consensus over Ontwikkelingssamenwerking bevelen gedelegeerde samenwerking aan als een nieuwe hulpvorm.

Er bestaan drie vormen van gedelegeerde samenwerking zoals na te lezen in de verantwoording van de begroting. Er is de gedelegeerde samenwerking met bilaterale donoren en via regionale of multilaterale organisaties. Een derde vorm is de trilaterale samenwerking waarbij "middel-inkomenslanden en opkomende landen een beroep op financiŽle steun van rijke landen om Zuid-Zuid samenwerking te organiseren. De samenwerking neemt dan een trilaterale vorm aan. De modaliteiten van de samenwerking zullen vastgelegd worden in een driepartijen-overeenkomst tussen de Belgische Staat, het land dat de financiering ontvangt en de begunstigde van de samenwerking."

Ik verwijs ook naar mijn schriftelijke vraag 4-6581. Uit de goedgekeurde kredieten voor 2008 en 2009 blijkt dat de gedelegeerde samenwerking via multilaterale of regionale organisaties het grootste aandeel hebben.

In 2010 was er initieel 44 miljoen euro voorzien in de begroting voor gedelegeerde samenwerking waarvan slechts 25,94 miljoen euro effectief werd uitgegeven. Voor 2011 werd 40 miljoen euro voorzien.

Ik verwijs eveneens naar mijn Vraag om Uitleg met nummer 5-1036.

Daarom had ik willen vragen:

1. Kan de minister een overzicht geven van de gerealiseerde kredieten die in 2010 werden toegekend in het kader van gedelegeerde samenwerking. Welke projecten, programma's of fondsen werden daarbij gesteund? Aan welke andere donor werd de gedelegeerde hulp toegekend? Kan de minister daarbij ook aangeven of het om bilaterale, regionale, multilaterale of trilaterale samenwerking gaat?

2. Kan de minister dezelfde gegevens verstrekken voor de vastgelegde kredieten voor 2011?

3. Kan de minister een overzicht geven van de projecten, programma's of fondsen waarvoor de BelgiŽ Staat gedelegeerde hulp ontvangt en dus als uitvoerende donor optreedt?

4. Kan de minister een overzicht geven van de projecten en programma's die door een andere donor rechtstreeks aan de BTC worden toevertrouwd voor de uitvoering van een project op basis van artikel 7 van de wet op de BTC?

Antwoord ontvangen op 26 september 2011 :

Ik kan het geachte lid, in antwoord op zijn vraag, volgende elementen meedelen.

1. Ten laste van de begroting 2010 werden er 9 nieuwe dossiers goedgekeurd in het kader van de gedelegeerde samenwerking voor een totaal bedrag van 21 571 816 euro, met name:

 • Niger met de Food and agriculture organization (FAO), programma voor de verbetering van de voedselveiligheid voor 2 430 000 euro

 • Burundi met UNDP voor co-financiering van de nationale verkiezingen, 2 000 000 euro

 • Burundi met UNDP voor de financiering van het nationale organisme dat de donorcoördinatie vervult (CNCA) voor 500 000 euro

 • Burundi met FAO voor de certificering van zaaigoed voor 499 780 euro

 • Burundi met United Nations development Fund for women (UNIFEM) voor het project “Soutenir le Burundi à traduire dans les faits les engagements qu'il a pris en matière d'égalité des genres, des droits humains des femmes et de leur autonomisation" voor 2 042 036 euro

 • Marokko met de Europese commissie voor de co-financiering van het nationaal programma “Initiative Nationale pour le Développement Humain”, (INDH) voor 4 000 000 euro

 • Mali met UNIFEM voor de productie van een film over de rol van de vrouw in de voedselveiligheid in Mali voor 100 000 euro

 • Mozambique met Noorwegen voor de co-financiering van het programma voor de hervorming van de staatsfinanciën (SISTAFE) voor 2 500  000 euro

 • Democratische Republiek Congo (DRC) met UNDP voor de co-financiering van de verkiezingen voor 7 500 000 euro

2. Voor 2011 is er een budget voorzien van 40 000 000 euro, waarvan tot op heden de vijf volgende dossiers werden goedgekeurd voor een totaal bedrag van 6 234 200 euro:

 1. Benin met UNDP voor de co-financiering van de verkiezingen voor 1 000 000 euro

 2. Marokko met IOM voor een project “Retour volontaire assisté de migrants irréguliers au Maroc et de réinsertion dans leur pays d'origine” voor 800 000 euro

 3. Oeganda met Denemarken voor co-financiering van een programma “AgriBusiness Initiative of the U-Growth Programme in Uganda” voor 1 500 000 euro

 4. Peru met Spanje voor de co-financiering van de nationale ombudsman voor 500 000 euro

 5. DRC met UNDP voor de co-financiering van een nationale huishoudenquête (enquête 1-2-3) voor 2 434 200 euro

Op dit moment zijn er ook een twaalftal dossiers in voorbereiding.

3. Gedelegeerde hulp waarvoor België fondsen ontvangt wordt opgesplitst in twee groepen:

 1. Fondsen die door een andere donor aan de Belgische Staat worden toevertrouwd, waarvoor België, naast het akkoord met deze donor, ook een bijzondere overeenkomst afsluit met het begunstigde partnerland en waarvan de uitvoering wordt uitbesteed aan BTC via een uitvoeringsovereenkomst. De lopende projecten zijn:

 • Cyprus voor een project in Mali voor de bouw van kleine bruggen op landelijke wegen voor 482 143 euro

 • Nederland voor een project in Burundi voor de opleiding van de politie voor 3 777 125 euro

 • UK en Zweden voor een project in Burundi “Institutionele Ondersteuning van het ministerie van Justitie” voor 2 800 000 euro

 • EU COM voor een project in Tanzania van watervoorziening in de arme wijken van Dar es Salaam voor 5 158 634 euro

 1. Fondsen die door een andere donor rechtstreeks aan BTC worden toevertrouwd voor de uitvoering van een project op basis van artikel 7 van de wet op BTC.

4. Projecten en programma's die door een andere donor rechtstreeks aan de BTC worden toevertrouwd voor de uitvoering van een project op basis van artikel 7 van de wet op de BTC :

Op dit moment zijn zesentwintig projecten in uitvoering door BTC op basis van artikel 7 van de wet op de BTC. De projecten worden uitgevoerd in twaalf verschillende landen en vertegenwoordigen een totaal budget van 97 513 785 euro. Zij worden gefinancierd door elf verschillende donoren, waarvan de Europese Unie, De Wereldbank, DFID en AfD het belangrijkste zijn. Ruim een derde van de projecten (voor een waarde van 53 441 775) wordt in de Democratische Republiek Congo uitgevoerd. Een gedetailleerde lijst van de verschillende projecten is in bijlage toegevoegd.

Negentig prestaties onder artikel 7, voor een totaal bedrag van 74 889 562 euro, uitgevoerd in een twintigtal landen, zijn ondertussen afgelopen. Voor de details van deze prestaties wordt eveneens verwezen naar bijlage.

Pays

Code Navision

Art.

Titre de la Prestation IS en exécution

Bailleur

Budget total

BURUNDI

BDI100691T

art 7

Complément de rues à paver à Bwiza et Nyakabiga 

PNUD

1.950.540 €

GHANA

GHA100081T

art 7

Hospital Radiography Services Improvement Project 

Finexpo

47.353 €

MALI

MLI080271T

art 7

Centre d'Information et de Gestion des Migrations

UE

2.040.684 €

MOZAMBIQUE

MOZ080171T

art 7

Suivi du projet " »électrification à Chimoio » - ELECEDM

Finexpo

107.313 €

RDC

RDC050421T

art 7

Accès à l’Eau Potable des quartiers pauvres des communes périphériques de Mbuji-Mayi   - UE

UE

3.500.000 €

RDC

RDC050424T

art 7

Accès à l’Eau Potable des quartiers pauvres des communes périphériques de Mbujimayi - Partie DFID

DFID

4.651.794 €

RDC

RDC050391T

art 7

Alimentation en Eau Potable des communes périphériques de Kinshasa-Est (Kisenso, Kimbanseke,Nsele, Maluku) Partie UE

UE

2.506.708 €

RDC

RDC070981T

art 7

Programme Pilote de Développement de systèmes AEP et d’assainissement à Kinshasa et au Bas Congo

AFD

8.000.000 €

RDC

RDC081271T

art 7

Projet d'appui à l'enseignement primaire en RDC

AFD

5.000.000 €

RDC

RDC091461T

art 7

Recensement des enseignants et carte scolaire

DFID

12.251.798 €

RDC

RDC060691T

art 7

AEP du programme PARSS dans le district de l'Équateur-Mbanbaka

BM

7.738.498 €

RDC

RDC060701T

art 7

AEP du programme PARSS dans le district de Mongala

BM

8.354.812 €

RDC

RDC060831T

art 7

Renforcement des capacités des entités territoriales de base dans les territoires de Walungu et Mwenga

UE

1.438.166 €

RWANDA

RWA060411T

art 7

Programme d'adduction d'eau potable en milieu rural, province du sud, district de Nyaruguru - Huye et Gisagara

UE

1.272.241 €

RWANDA

RWA110781T

art 7

Appui à la formation professionnelle

APEFE

2.010.329 €

RWANDA

RWA110791T

art 7

Appui à la formation professionnelle - VVOB

VVOB

771.984 €

TERRITOIRES
PALESTINIENS

PZA090251T

art 7

Assistance technique dans le cadre du programme 'Renforcement du système judiciaire palestinien' Partie II

UE

274.700 €

VIETNAM

VIE100391T

art 7

Support to Aid Effectiveness through Harmonisation of ODA Management Procedures

LMDG

966.322 €

BENIN

BEN080191T

art 7

Projet d'appui à la filière riz

UE

5.280.000 €

BURUNDI

BDI090531T

art 7

Projet de renforcement de la sécurité alimentaire des ménages vulnérables de la province de Ruyigi à travers l’augmentation et la valorisation des productions agricoles

UE

2.303.163 €

MALI

MLI090291T

art 7

Assistance Technique auprès du programme d'appui au développement régional, régions de Tombouctou, de Gao et de Kidal au Mali, ADERE II

UE

6.000.000 €

NIGER

NER090291T

art 7

Projet de Lutte contre l’insécurité alimentaire par le développement de l’irrigation dans la région de Tillabéry

UE

2.024.521 €

OUGANDA

UGA100231T

art 7

Institutional Capacity Building in planning, leadership and management in the Uganda Health sector

SIDA

1.350.000 €

RWANDA

RWA080631T

art 7

Programme d'appui à la reforestation de 9 districts des provinces nord et ouest du Rwanda

DGIS

9.900.000 €

RWANDA

RWA080621T

art 7

Amélioration de l’accès à l’énergie (micro hydro) au Rwanda

UE

4.125.000 €