BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
5 mei 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2231

de Guido De Padt (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
________
Biometrisch paspoort - Opslag vingerafdrukken in een overheidsdatabase
________
paspoort
biometrie
persoonlijke gegevens
Europees paspoort
gegevensbank
eerbiediging van het privť-leven
radiofrequentie-identificatie
________
5/5/2011 Verzending vraag
4/7/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2231 d.d. 5 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 30 januari 2005 leverde BelgiŽ als eerste Europese land paspoorten af met een ingebouwde RFID-chip. De chip bevat een foto en een digitale handtekening en is uitgerust om op termijn vingerafdrukken, irisscan en andere biometrische gegevens op te slaan. Verordening nr. 2252/2004 bepaalt dat Europese paspoorten naast een digitale handtekening en pasfoto ook de vingerafdrukken van twee wijsvingers moeten bevatten. Om deze verplichting na te komen, zijn de Belgische gemeenten in 2010 gestart met de aankoop van toestellen die vingerafdrukken kunnen inscannen.

In Nederland zijn de RFID-chips van paspoorten (en van identiteitskaarten) wel al uitgerust met vingerafdrukken. Tot voor kort werden vingerafdrukken ook opgeslagen in de database van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Op 27 april 2010 besloot minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner de opslag " voorlopig " te stoppen. In een brief aan de Tweede Kamer verklaarde hij dat er momenteel nog te veel onzekerheid bestaat over de veiligheid en betrouwbaarheid van zo'n databank. Ook in BelgiŽ is deze discussie gaande. In een antwoord op een vraag om uitleg nr.4-48 gaf staatssecretaris Melchior Wathelet aan dat BelgiŽ " binnen afzienbare tijd " vingerafdrukken centraal zal opslaan.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel gemeenten, ambassades en consulaten beschikken inmiddels over apparatuur om vingerafdrukken te scannen?

2) Voor wanneer is de algemene invoering van het biometrisch paspoort van de tweede generatie gepland?

3) Bestaan er concrete plannen om vingerafdrukken in een overheidsdatabank op te slaan? Zo ja, kan de geachte minister deze toelichten?

4) Deelt de geachte minister de mening van zijn Nederlandse collega dat de opslag in een landelijke databank niet is aangewezen zolang er geen internationale standaarden bestaan voor het nemen van vingerafdrukken en zolang " function creep " ( dat wil zegen: voor het ene doel opgeslagen, voor andere doelen gebruikt) niet uitgesloten kan worden?

Antwoord ontvangen op 4 juli 2011 :

1. Op het einde van het eerste semester van 2011 zullen mijn diensten ongeveer 70 Belgische diplomatieke en consulaire posten uitgerust hebben met het materieel om vingerafdrukken te registreren. De andere posten zullen tussen juli 2011 en juli 2012 uitgerust worden. Er werd nog geen enkele gemeente uitgerust, omdat de desbetreffende overheidsopdracht nog niet gegund werd.

2. Het biometrisch paspoort van de tweede generatie zal progressief ingevoerd worden in functie van de uitrusting van de betrokken administraties (diplomatieke/consulaire posten, gemeenten, provincies), te beginnen met de diplomatieke en consulaire posten. De posten zullen dergelijke paspoorten beginnen af te geven tussen begin juni 2011 en juli 2012. De kalender voor de gemeenten en provincies zal afhangen van de datum van gunning van de desbetreffende overheidsopdracht.

3-4. De Europese verordening 2252/2004 voorziet enkel de opslag van biometrische gegevens op de chip van het paspoort. De verordening voorziet geen opslag van vingerafdrukken in een nationale of Europese databank. Mijn diensten hebben dan ook de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) geconsulteerd en recent een positief advies van haar ontvangen om de biometrische gegevens voor een beperkte periode op te slaan, aangezien dat onontbeerlijk blijkt om biometrische paspoorten te kunnen produceren en productiefouten recht te zetten tijdens de garantieperiode van één jaar. Mijn diensten hebben momenteel niet de intentie om een databank te creëren om de vingerafdrukken voor een langere duur op te slaan dan die nodig om het paspoort te produceren of productiefouten recht te zetten.