BELGISCHE SENAAT
________
Buitengewone zitting 2010
________
8 oktober 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-221

de Guido De Padt (Open Vld)

aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________
Uithuiszettingen - Aantallen - Optreden van de OCMW's
________
uitzetting uit een woning
tenuitvoerlegging van het vonnis
OCMW
officiŽle statistiek
geografische spreiding
________
8/10/2010 Verzending vraag
20/4/2011 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-220
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-221 d.d. 8 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De uithuiszetting uit een huurwoning is een zeer ernstige zaak. Daarom voorziet de wetgeving in een aantal waarborgen zoals:

- een voorafgaande oproeping in minnelijke schikking;

- een beslissing van de vrederechter over de ernst van de inbreuk alvorens tot de uithuiszetting te beslissen;

- geen uithuiszetting zonder dat een maand is verstreken na de betekening van het vonnis;

- het verplichte optreden van het OCMW met als doel de acute woningnood veroorzaakt door de uithuiszetting te ledigen.

In het Europees Jaar van de Armoedebestrijding wordt ook aandacht geschonken aan de huisvestingsproblematiek. Daarom is het goed een zicht te hebben op de problematiek van de uithuiszettingen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel procedures werden in 2007, 2008, 2009 en 2010 bij de vredegerechten (opgedeeld per gerechtelijk arrondissement) ingeleid in toepassing van artikel 1344ter van het Gerechtelijk Wetboek?

2) In hoeveel van die gevallen werd de uithuiszetting bevolen en werd nadien de grosse van het vonnis aangevraagd?

3) In hoeveel van de gevallen vermeld onder vraag 1, werden de OCMW's (opgedeeld per gewest) daadwerkelijk gevat door de met uithuiszetting bedreigde personen en werd artikel 1344ter, ß 5, Gerechtelijk Wetboek toegepast?

Antwoord ontvangen op 20 april 2011 :

Als antwoord op zijn vragen, kan ik het geachte lid meedelen dat de uiteengezette problematiek op federaal niveau onder de bevoegdheid van de minister van Justitie valt.

Mijn voorganger heeft over de problematiek van illegale uithuiszettingen op 24 april 2009 een rondetafel belegd met alle betrokken partijen (justitie, politie, eigenaarssyndicaat, daklozenorganisaties en OCMW’s) waarbij de minister van Justitie zich heeft geëngageerd werk te maken van de strijd tegen deze praktijken.