BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
11 januari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6426

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de minister van Justitie
________
Wegcode - Inbreuken - Artikel 82 (Rijwielen en hun aanhangwagens)
________
overtreding van het verkeersreglement
tweewielig voertuig
geldboete
officiŽle statistiek
geografische spreiding
________
11/1/2010 Verzending vraag
6/5/2010 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6427
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6426 d.d. 11 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Artikel 82 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg bepaalt de technische voorschriften voor rijwielen en hun aanhangwagens, zoals het hebben van lichten en reflectoren, een geluidstoestel, de remmen en de afmetingen.

De verkeerswet bepaalt vier graden van overtredingen, volgens het gevaar dat ze opleveren. Inbreuken tegen bovenvermeld artikel behoren tot overtredingen van de eerste graad.

In de meeste gevallen wordt bij een inbreuk tegen de wegcode een geldboete opgelegd. Dat kan via een onmiddellijke inning of een minnelijke schikking. In sommige gevallen of als er een betwisting is van de onmiddellijke inning of minnelijke schikking kan men voor de politierechtbank worden gedagvaard.

Bij een verkeersovertreding door een minderjarige zijn het de ouders die aansprakelijk zijn en dus worden aangeschreven om de boete te betalen.

1. Hoeveel inbreuken op artikel 82 werden vastgesteld in 2006?

a. Hoeveel maal werd de geldboete vereffend via onmiddellijke inning?

b. Hoeveel maal werd de geldboete vereffend via minnelijke schikking?

c. Hoeveel maal werd de inbreuk behandeld door de politierechtbank?

d. Hoeveel maal werd er in dit geval een geldboete opgelegd door de politierechtbank?

e. Hoeveel maal werd er een andere strafmaat opgelegd door de politierechtbank?

f. Hoeveel maal werd er geen gevolg gegeven aan de vaststellingen van een inbreuk tegen artikel 82?

g. Hoeveel maal werd een inbreuk tegen artikel 82 bij min-zestienjarigen vastgesteld?

h. Graag kreeg ik deze gegevens per provincie.

2. Graag kreeg ik dezelfde gegevens voor de jaren 2007 en 2008.

Antwoord ontvangen op 6 mei 2010 :

Op basis van de informatie die werd overgemaakt door het Centrum voor Informatieverwerking (Federale Overheidsdienst (FOD Justitie) kan ik u volgende beschikbare statistieken uit de Mammoeth-databank aanleveren.

Als bijlage (Excel-bestand) vindt de beschikbare gegevens voor 2006, 2007 en 2008.

Provincie

Parket

Description :

2006

2007

2008

Antwerpen

Antwerpen

1. Toutes les infractions article 82 :

62

252

310b. article 82 transactions payées code 04-41 :

41

180

216c. article 82 Citations code 7 :1d. article 82 Jugements sans amende :

8

32

36e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :


3f. article 82 sans suite code 5 :

6

21

36


Mechelen

1. Toutes les infractions article 82 :

23

57

126b. article 82 transactions payées code 04-41 :

15

36

81c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :

5

12

28e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :


1f. article 82 sans suite code 5 :

3

4

9


Turnhout

1. Toutes les infractions article 82 :

31

50

49b. article 82 transactions payées code 04-41 :

17

15

15c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :

5

4

11e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :

f. article 82 sans suite code 5 :

6

27

11

Brussel

Brussel

1. Toutes les infractions article 82 :

28

20

15b. article 82 transactions payées code 04-41 :

7

5

7c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :

9

9

2e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :

3

f. article 82 sans suite code 5 :

7

2

2

Hainaut

Charleroi

1. Toutes les infractions article 82 :

4

1

2b. article 82 transactions payées code 04-41 :

2

c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :

1

e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :

f. article 82 sans suite code 5 :


1

1


Mons

1. Toutes les infractions article 82 :


1

1b. article 82 transactions payées code 04-41 :


1
c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :


e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :

f. article 82 sans suite code 5 :

Tournai

1. Toutes les infractions article 82 :

3

4

6b. article 82 transactions payées code 04-41 :

1

2

3c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :


e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :

f. article 82 sans suite code 5 :

2

2

3

Limburg

Hasselt

1. Toutes les infractions article 82 :

19

12

16b. article 82 transactions payées code 04-41 :

4

8

8c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :

3

2

5e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :

1
f. article 82 sans suite code 5 :

6

1

1


Tongeren

1. Toutes les infractions article 82 :

128

94

104b. article 82 transactions payées code 04-41 :

13

4

10c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :

3

2

2e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :

f. article 82 sans suite code 5 :

95

85

90

Liège

Huy

1. Toutes les infractions article 82 :1b. article 82 transactions payées code 04-41 :


c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :


e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :

f. article 82 sans suite code 5 :1


Liège

1. Toutes les infractions article 82 :

6

7

6b. article 82 transactions payées code 04-41 :

1

1

3c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :


1
e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :

f. article 82 sans suite code 5 :

4

5

3


Verviers

1. Toutes les infractions article 82 :

10

3
b. article 82 transactions payées code 04-41 :

10

1
c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :


2
e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :

1
f. article 82 sans suite code 5 :
Luxembourg

Arlon

1. Toutes les infractions article 82 :


2

1b. article 82 transactions payées code 04-41 :


1

1c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :


e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :

f. article 82 sans suite code 5 :


1Marche

1. Toutes les infractions article 82 :


1

1b. article 82 transactions payées code 04-41 :


1

1c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :


e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :

f. article 82 sans suite code 5 :

Neufchâteau

1. Toutes les infractions article 82 :1b. article 82 transactions payées code 04-41 :1c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :


e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :

f. article 82 sans suite code 5 :
Namur

Dinant

1. Toutes les infractions article 82 :


b. article 82 transactions payées code 04-41 :


c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :


e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :

f. article 82 sans suite code 5 :

Namur

1. Toutes les infractions article 82 :

1


1b. article 82 transactions payées code 04-41 :1c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :


e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :

f. article 82 sans suite code 5 :

1Oost-Vlaanderen

Dendermonde

1. Toutes les infractions article 82 :

65

236

278b. article 82 transactions payées code 04-41 :

42

144

193c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :

13

19

27e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :

1

2

2f. article 82 sans suite code 5 :

1

3

4


Gent

1. Toutes les infractions article 82 :

55

80

118b. article 82 transactions payées code 04-41 :

35

46

84c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :

6

13

11e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :

1

6

1f. article 82 sans suite code 5 :

5

11

5


Oudenaarde

1. Toutes les infractions article 82 :

5

13

18b. article 82 transactions payées code 04-41 :

3

8

8c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :


1

3e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :

f. article 82 sans suite code 5 :

2

2

1

Vlaams-Brabant

Halle

1. Toutes les infractions article 82 :

14

22

13b. article 82 transactions payées code 04-41 :

9

20

10c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :1e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :

f. article 82 sans suite code 5 :

1

2

1


Leuven

1. Toutes les infractions article 82 :

13

28

32b. article 82 transactions payées code 04-41 :

10

24

29c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :3e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :

f. article 82 sans suite code 5 :

1

2Vilvoorde

1. Toutes les infractions article 82 :

8

27

28b. article 82 transactions payées code 04-41 :

6

23

25c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :

1

3

2e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :

f. article 82 sans suite code 5 :

1

1


Waals-Brabant

Nivelles

1. Toutes les infractions article 82 :


1

3b. article 82 transactions payées code 04-41 :


c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :


e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :

f. article 82 sans suite code 5 :3

West-Vlaanderen

Brugge

1. Toutes les infractions article 82 :

53

72

49b. article 82 transactions payées code 04-41 :

24

42

34c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :

11

6

2e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :

2

2
f. article 82 sans suite code 5 :

14

16

7


Veurne

1. Toutes les infractions article 82 :

21

63

65b. article 82 transactions payées code 04-41 :

11

32

52c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :


4

3e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :

f. article 82 sans suite code 5 :

7

17

5


Ieper

1. Toutes les infractions article 82 :

27

29

39b. article 82 transactions payées code 04-41 :

24

26

36c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :

2

2

3e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :

f. article 82 sans suite code 5 :

Kortrijk

1. Toutes les infractions article 82 :

46

103

77b. article 82 transactions payées code 04-41 :

37

75

59c. article 82 Citations code 7 :


d. article 82 Jugements sans amende :

2

7

5e. article 82 Jugements avec peines autres que amendes :

1

3f. article 82 sans suite code 5 :

4

14

8