BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5770

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Autonome overheidsbedrijven - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen - Stand van zaken
________
overheidsbedrijf
Proximus
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
postdienst
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik
________
7/12/2009 Verzending vraag
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3178
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5770 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het rapport van de Vaste Commissie voor taaltoezicht voor het jaar 2007 blijkt dat meerdere autonome overheidsbedrijven nog steeds geen taalkaders hebben en, alle dringende oproepen ten spijt, ook nog steeds geen dossiers hebben ingediend voor het opstellen van die taalkaders. Het rapport vermeldt onder meer Belgacom, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en De Post.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om taalkaders voor deze autonome overheidsbedrijven te laten opstellen ? Welke bedrijven hebben intussen reeds een dossier ingediend ?