BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5159

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Renovatie- en restauratieprojecten
________
geografische spreiding
bescherming van het erfgoed
Nationale Loterij
beschermheerschap
economische steun
Regie der Gebouwen
stadsvernieuwing
officiŽle statistiek
openbaar gebouw
________
7/12/2009 Verzending vraag
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3522
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5159 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het koninklijk besluit van 28 juli 2008 tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2008 werd door de Nationale Loterij 11 686 000 euro voorbehouden voor renovatie en restauratieprojecten, inzonderheid de Regie der Gebouwen (rubriek 4.1).

1. Kan mij meegedeeld worden hoe deze middelen werden besteed, en meer bepaald per renovatie of restauratieproject:

- de lokalisering van het project;

- het bedrag dat werd toegekend;

- het specifiek oogmerk van toekenning van dit bedrag?

2. Welke zijn de selectiecriteria om al dan niet een project te selecteren? Wie oordeelt daarover?

3. Werden er projecten niet weerhouden? Zo ja dewelke en om welke redenen?