BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
2 oktober 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4659

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
________
Paleis voor Schone Kunsten - Ontbreken van taalkkaders
________
schone kunsten
taalgebruik
________
2/10/2009 Verzending vraag
25/11/2009 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6152
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4659 d.d. 2 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er zijn momenteel geen taalkaders meer voor het Paleis voor Schone Kunsten. De vroegere verhoudingen waren 50-50.

Heeft de geachte staatssecretaris reeds de nodige maatregelen genomen om taalkaders te laten opstellen voor het Paleis voor Schone Kunsten? Zo ja, op basis van welke verdeelsleutels gebeurde dit? Wanneer worden deze taalkaders van kracht?