BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
27 mei 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3521

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Nationale Loterij - Toegekende middelen - Besteding
________
Nationale Loterij
beschermheerschap
economische steun
ontwikkelingshulp
armoede
officiŽle statistiek
geografische spreiding
________
27/5/2009 Verzending vraag
25/11/2009 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5158
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3521 d.d. 27 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het koninklijk besluit van 28 juli 2008 tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2008 werd door de Nationale Loterij, onder de bescherming van de voogdijminister, 1 000 000 euro voorbehouden voor de toekenning van subsidies (rubriek 3.1).

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-1917 bezorgde de geachte minister mij reeds een overzicht van de besteding van de middelen bedoeld onder rubriek 7 (nationaal prestige) en de Millenniumdoelstellingen (rubriek niet onmiddellijk duidelijk).

1. Waartoe dienen de middelen bedoeld onder rubriek 3.1 van bovenvermeld koninklijk besluit?

2. Kan mij meegedeeld worden hoe deze middelen werden besteed? Indien zij als subsidie aan organisaties of instellingen werden verstrekt, kreeg ik graag specifiek de volgende informatie per organisatie / instelling:

- de naam van de organisatie / instelling;

- het bedrag dat werd toegekend;

- het specifiek oogmerk waarvoor dit bedrag werd toegekend;

- de taalgroep waartoe de organisatie, de instelling of het project behoort.

3. Welke zijn de selectiecriteria om al dan niet een project te steunen? Wie oordeelt daarover?

4. Werden er projecten afgewezen? Zo ja dewelke en om welke redenen?