BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
9 april 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3300

de Christiane Vienne (PS)

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
________
Internet - Prijs van de verbindingen - Hoge prijzen aangerekend door de Belgische operatoren
________
internet
communicatietarief
provider
marktliberalisatie
prijsbeleid
________
9/4/2009 Verzending vraag
27/5/2009 Antwoord
________
Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-705
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3300 d.d. 9 april 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik had in mei 2008 uw aandacht gevestigd op het feit dat de internetverbindingen bij ons veel duurder zijn dan in onze buurlanden (Mondelinge vraag 4-290, Handelingen 4-30 van 22 mei 2008, blz. 37). U hebt mij toen verzekerd dat u dit betreurde en dat u zinnens was die situatie te verhelpen door de mededinging tussen de verschillende operatoren te verscherpen.

Een recente enquête van Test-Aankoop brengt echter aan het licht dat de prijzen voor internetverbindingen die de twee belangrijkste Belgische operatoren sedert 2005 hanteren, gestagneerd of zelfs lichtjes gestegen zijn. Met andere woorden, de concurrentie heeft de prijzen niet doen dalen.

Die handhaving van de hoge tarieven is in de context van de huidige crisis bijzonder zorgwekkend. Het aantal burgers dat geen toegang heeft tot het internet zal ontegensprekelijk stijgen ten gevolge van het samenvallen van twee fenomenen: de verarming van de bevolking door de economische crisis en het behoud van de hoge tarieven.

Om de uitsluiting van een steeds groter wordende groep mensen van de toegang tot de informatiemaatschappij te bestrijden, moet het internettarief snel dalen.

Welke maatregelen zult u nemen om de toegang tot het internet goedkoper te maken?

Antwoord ontvangen op 27 mei 2009 :

In antwoord op de vraag, heb ik de eer het volgende mee te delen.

Ik verwijs naar mijn antwoord op eenzelfde mondelinge vraag van het geachte lid tijdens de plenaire vergadering van de Senaat van 7 mei 2009.