BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
12 januari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2477

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
________
Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Invulling van de taalkaders
________
ministerie
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik
ambtenaar
________
12/1/2009 Verzending vraag
25/11/2009 Dossier gesloten
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1867
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5434
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2477 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2007 blijkt dat er in de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg meerdere zeer belangrijke verstoringen van het evenwicht zijn in het nadeel van de Vlamingen, onder andere op de derde en de vierde trap.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze verstoringen van het evenwicht weg te werken ?

Welk tijdschema werd daarbij vooropgesteld ?