BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
28 oktober 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1912

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
________
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Taalkaders - Invulling
________
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
gelijke behandeling van man en vrouw
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik
gendermainstreaming
________
28/10/2008 Verzending vraag
5/1/2009 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2479
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1912 d.d. 28 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2007 blijkt dat er in het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen op de eerste en de tweede trap een evenwichtsverstoring is in het nadeel van de Vlamingen.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze evenwichtsverstoring weg te werken ?

Welk tijdschema werd daarbij vooropgesteld ?