BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
7 augustus 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1365

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
________
Waalse faciliteitengemeenten
________
gemeenten met bijzonder taalstatuut of met faciliteiten
burgerlijke stand
bevolkingsregister
Rijksregister van de natuurlijke personen
officiŽle statistiek
________
7/8/2008 Verzending vraag
26/9/2008 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1366
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1365 d.d. 7 augustus 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u, voor de jaren 2004, 2005, 2006 en 2007 het aantal geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten meedelen dat werd opgesteld in respectievelijk de gemeenten Edingen, Vloesberg, Komen en Moeskroen, en dit uitgesplitst per taal (Frans of Nederlands)?

Antwoord ontvangen op 26 september 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Ik heb de eer het geachte lid te verwijzen naar het antwoord op zijn schriftelijke vraag van 27 juni 2008 met hetzelfde onderwerp (schriftelijke vraag nr. 4-1193).