Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Gérard Deprez

53 resultaten

5-773 Gérard Deprez (MR) 7/4/2011
  de onrustwekkende verhoging van het aantal overvallen op detailhandels en de veralgemening van het systeem Telepolitie Visie in alle politiezones
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-848 Gérard Deprez (MR) 28/4/2011
  de ontmoeting van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken over het immigratieprobleem en de toestand in het Middellandse Zeegebied
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-72)
5-849 Gérard Deprez (MR) 28/4/2011
  de toename van het aantal agressies in de Brusselse stations
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-851 Gérard Deprez (MR) 28/4/2011
  het zomeruur
  minister van Binnenlandse Zaken
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1571
5-886 Gérard Deprez (MR) 5/5/2011
  de verhoging van de uitgaven verbonden aan de veroudering van de bevolking
  eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1572
5-889 Gérard Deprez (MR) 5/5/2011
  de verhoging van het risico op terroristische aanslagen ten gevolge van de dood van Osama Bin Laden
  eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
5-893 Gérard Deprez (MR) 5/5/2011
  het toegangsverbod tot zwembaden van recreatiedomeinen voor herrieschoppers
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
5-1003 Gérard Deprez (MR) 26/5/2011
  de deelname van Belgen die in het buitenland verblijven aan vervroegde federale parlementsverkiezingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2011 (commissiehandelingen 5-83)
5-1006 Gérard Deprez (MR) 26/5/2011
  het gebruik van Telepolitie Visie en de algemene invoering ervan in alle politiezones
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2011 (commissiehandelingen 5-83)
5-1059 Gérard Deprez (MR) 9/6/2011
  de aanwezigheid van parabenen in vele geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-1128 Gérard Deprez (MR) 23/6/2011
  het nemen van pasfoto's door de gemeentelijke en provinciale administraties en de gevolgen hiervan voor de beroepsfotografen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-1182 Gérard Deprez (MR) 7/7/2011
  de terughoudendheid van de FOD Binnenlandse zaken met betrekking tot het TelePolitie Visie-systeem en de uitbreiding ervan tot alle politiezones
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2011 (commissiehandelingen 5-104)
5-1209 Gérard Deprez (MR) 13/7/2011
  het bewaken van de uitvoering van omzendbrief GPI 48
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2011 (commissiehandelingen 5-104)
5-1324 Gérard Deprez (MR) 13/10/2011
  het inrichten van een opleiding defensief autorijden, als onderdeel van de basisopleiding bij de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1573
5-1325 Gérard Deprez (MR) 13/10/2011
  de staking van de call-takers bij de 101-centrales
  minister van Binnenlandse Zaken
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1574
5-1329 Gérard Deprez (MR) 13/10/2011
  het oprichten van een aangepast gesloten centrum voor illegalen die gewelddadige feiten plegen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1575
5-1330 Gérard Deprez (MR) 13/10/2011
  het verbod op pesticides die dodelijk zijn voor bijen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 22/11/2011 (commissiehandelingen 5-103)
5-1448 Gérard Deprez (MR) 10/11/2011
  de maatregelen tegen straffeloosheid inzake politiegeweld
  minister van Binnenlandse Zaken
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1576
5-1450 Gérard Deprez (MR) 10/11/2011
  de productiefout in bijna een half miljoen Belgische internationale paspoorten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1481 Gérard Deprez (MR) 17/11/2011
  de bescherming van kamp Ashraf
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-1571 Gérard Deprez (MR) 15/12/2011
  de zomertijd
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-851
5-1572 Gérard Deprez (MR) 15/12/2011
  de verhoging van de uitgaven verbonden aan de vergrijzing van de bevolking
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-134)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-886
5-1573 Gérard Deprez (MR) 15/12/2011
  de organisatie van een opleiding defensief autorijden, als onderdeel van de basisopleiding bij de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/1/2012 (commissiehandelingen 5-110)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1324
5-1574 Gérard Deprez (MR) 15/12/2011
  de staking van de call-takers bij de 101-centrales
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/1/2012 (commissiehandelingen 5-110)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1325
5-1575 Gérard Deprez (MR) 15/12/2011
  het oprichten van een aangepast gesloten centrum voor illegalen die gewelddadige feiten plegen
  staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-135)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1329
5-1576 Gérard Deprez (MR) 15/12/2011
  de maatregelen tegen straffeloosheid inzake politiegeweld
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/1/2012 (commissiehandelingen 5-110)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1448
5-1665 Gérard Deprez (MR) 15/12/2011
  de strijd tegen geweld op vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1669 Gérard Deprez (MR) 15/12/2011
  het plan om in het Franse Givet een verbrandingsoven voor papierafval te vestigen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1776 Gérard Deprez (MR) 12/1/2012
  de stijgende verspreiding van beelden van strafbare feiten door particulieren op de sociale netwerken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1777 Gérard Deprez (MR) 12/1/2012
  de kinderhandel voor seksuele doeleinden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-2066 Gérard Deprez (MR) 8/3/2012
  het gebrek aan schietstands die aan de wettelijke normen voldoen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-2070 Gérard Deprez (MR) 8/3/2012
  de privatisering van een aantal politietaken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-2282 Gérard Deprez (MR) 25/4/2012
  het behoud en de negatieve effecten van de uurwisseling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6763
5-2574 Gérard Deprez (MR) 25/10/2012
  de uitbreiding van Police-on-web
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
5-2575 Gérard Deprez (MR) 25/10/2012
  het globaal plan ter bestrijding van het geweld tegen politieambtenaren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
5-2654 Gérard Deprez (MR) 8/11/2012
  de vermindering van het aantal aanvragen van strafrechtelijk eerherstel
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7623
5-2659 Gérard Deprez (MR) 8/11/2012
  de evaluatie van de werkgroep Roma en van de Belgische Roma-integratiestrategie
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8032
5-2674 Gérard Deprez (MR) 14/11/2012
  de vzw "10 de conduite" en een alternatief voor de onmiddellijke inning
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2677 Gérard Deprez (MR) 14/11/2012
  de VZW "10deconduite" en een alternatief voor de onmiddellijke inning
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-2767 Gérard Deprez (MR) 29/11/2012
  het gebruik van de internationale Interpol Notices in het kader van de strijd tegen de zakkenrollerij
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2847 Gérard Deprez (MR) 13/12/2012
  het bestaan van een beschermingsordonnantie voor vrouwen die als slachtoffer van huiselijk geweld geen klacht wensen in te dienen
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/1/2013 (commissiehandelingen 5-192)
5-2931 Gérard Deprez (MR) 17/1/2013
  de politie en sociale media
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2932 Gérard Deprez (MR) 17/1/2013
  de mogelijke wijzigingen van de strafrechtelijke eerherstelprocedure
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2992 Gérard Deprez (MR) 24/1/2013
  de onwettelijkheid van bepaalde alcoholtesters die door de politie worden gebruikt
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-3067 Gérard Deprez (MR) 7/2/2013
  de onverenigbaarheid van het lidmaatschap van het operationeel kader van de politiediensten met de uitoefening van een ander beroep
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-4001 Gérard Deprez (MR) 1/10/2013
  de vroedvrouwen en de keuzevrijheid van een vrouw inzake de professionele begeleiding van haar zwangerschap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4008 Gérard Deprez (MR) 1/10/2013
  het aannemen van een gemeentelijk reglement inzake prostitutie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4009 Gérard Deprez (MR) 1/10/2013
  het eerste rapport van gegevensaanvragen van wereldwijde overheden dat door Facebook werd uitgebracht
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4010 Gérard Deprez (MR) 1/10/2013
  het boetebedrag dat wordt opgelegd aan fietsers en voetgangers die een verkeerslicht negeren
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 11/12/2013 (commissiehandelingen 5-266)
5-4220 Gérard Deprez (MR) 6/11/2013
  het onderzoek van het Comité P naar het rijgedrag en de ongevallen met dienstvoertuigen van de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/1/2014 (commissiehandelingen 5-277)
5-4223 Gérard Deprez (MR) 6/11/2013
  de recente omzendbrief van het College van procureurs-generaal die van het bestrijden van cyberhaat een prioriteit maakt voor Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4386 Gérard Deprez (MR) 4/12/2013
  het terugkeertraject naar werk van arbeidsongeschikte personen
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11135
5-4452 Gérard Deprez (MR) 9/12/2013
  de gegevensuitwisseling tussen de sociale media en de Belgische autoriteiten in het kader van officiële onderzoeken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/1/2014 (commissiehandelingen 5-277)