Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Guido De Padt

17 resultaten

5-44 Guido De Padt (Open Vld) 21/10/2010
  het invoeren van een minimale dienstverlening door de NMBS tijdens stakingsperioden
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-2
5-45 Guido De Padt (Open Vld) 27/10/2010
  het vereiste mimimumaantal verpleegkundigen in rustoorden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-46 Guido De Padt (Open Vld) 27/10/2010
  de nood aan een Instituut voor verkeersongevallenanalyse
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-392
5-581 Guido De Padt (Open Vld) 23/2/2011
  de werkgelegenheid van 2000 tot 3000 gediplomeerde verzorgenden in de woonzorgcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-601 Guido De Padt (Open Vld) 24/2/2011
  de bestrijding van autocriminaliteit
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-49)
5-612 Guido De Padt (Open Vld) 1/3/2011
  de controle op automobilisten die wegens medische redenen niet meer met de auto mogen rijden
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-53)
5-616 Guido De Padt (Open Vld) 1/3/2011
  de verhoging van de snelheidslimieten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-53)
5-619 Guido De Padt (Open Vld) 2/3/2011
  de opmerkingen van het Rekenhof betreffende de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-746 Guido De Padt (Open Vld) 31/3/2011
  onterecht uitbetaalde vergoedingen bij de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2011 (commissiehandelingen 5-62)
5-822 Guido De Padt (Open Vld) 26/4/2011
  de termijnen voor de behandeling van dossiers door het Rampenfonds
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2662
5-840 Guido De Padt (Open Vld) 28/4/2011
  de efficiŽntieverhogende maatregelen in de kadernota Verkeersveiligheid
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-125
5-1291 Guido De Padt (Open Vld) 6/10/2011
  mogelijke efficiŽntiewinsten en herstructureringen bij de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3903
5-2235 Guido De Padt (Open Vld) 19/4/2012
  het uitblijven van het beloofde strafuitvoeringsbeleid
  eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-2236 Guido De Padt (Open Vld) 19/4/2012
  de noodzaak van een doeltreffende justitie
  eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-2237 Guido De Padt (Open Vld) 19/4/2012
  de veiligheidsmaatregelen voor Brussel en de nood aan de uitvoer van straffen
  eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-2825 Guido De Padt (Open Vld) 6/12/2012
  de hervorming van de civiele veiligheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
5-3619 Guido De Padt (Open Vld) 27/5/2013
  de hervorming van de algemene nationale gegevensbank
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)