Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Clotilde Nyssens

99 resultaten

3-11 Clotilde Nyssens (cdH) 9/10/2003
  de opvang van comapatiŽnten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/10/2003 (handelingen 3-14)
3-12 Clotilde Nyssens (cdH) 9/10/2003
  de toepassing van de regelgeving met betrekking tot invalidenwagentjes
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/10/2003 (handelingen 3-14)
3-15 Clotilde Nyssens (cdH) 9/10/2003
  de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissingen die genomen zijn met toepassing van het Verdrag van Den Haag van 25 oktober 1980 inzake de burgerrechtelijke aspecten van de internationale ontvoering van kinderen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 16/10/2003 (handelingen 3-14)
3-38 Clotilde Nyssens (cdH) 5/11/2003
  de laattijdige uitbetaling van de subsidies die worden toegekend door het Impulsfonds voor het migrantenbeleid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-53 Clotilde Nyssens (cdH) 13/11/2003
  de naleving van de verplichting voor openbare besturen, instellingen van openbaar nut en particuliere ondernemingen om mindervaliden tewerk te stellen
  minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-54 Clotilde Nyssens (cdH) 13/11/2003
  de vestigingsplaats van de vierde Europese school
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-55 Clotilde Nyssens (cdH) 13/11/2003
  de geautomatiseerde stemming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-65 Clotilde Nyssens (cdH) 27/11/2003
  de voortzetting van het Europees project "Insert" in de Franstalige gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 5/12/2003 (handelingen 3-26)
3-71 Clotilde Nyssens (cdH) 4/12/2003
  het uitblijven van de oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-87 Clotilde Nyssens (cdH) 19/12/2003
  de wijze waarop de collocatie georganiseerd wordt
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2004 (handelingen 3-35)
3-93 Clotilde Nyssens (cdH) 8/1/2004
  de inhouding van het wettelijk pensioen bij gedetineerden die langer dan een jaar in de gevangenis verblijven
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 15/1/2004 (handelingen 3-36)
3-102 Clotilde Nyssens (cdH) 15/1/2004
  de bestrijding van de mensenhandel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 22/1/2004 (handelingen 3-38)
3-120 Clotilde Nyssens (cdH) 29/1/2004
  de nieuwe bepalingen ter bestrijding van het witwassen van kapitalen
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-160 Clotilde Nyssens (cdH) 1/3/2004
  het verbintenisprotocol dat met de Brusselse korpschefs zal worden gesloten en over de toestand van het parket in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 4/3/2004 (handelingen 3-45)
3-241 Clotilde Nyssens (cdH) 29/4/2004
  de buitensporige schuldenlast die het gevolg is van GSM-schulden
  minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
  beantwoord op 6/5/2004 (handelingen 3-56)
3-242 Clotilde Nyssens (cdH) 29/4/2004
  de betaling van vertaal- en tolkwerk voor de rechters en politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 6/5/2004 (handelingen 3-56)
3-266 Clotilde Nyssens (cdH) 13/5/2004
  de Franstalige Probatiecommissie te Brussel die niet meer over een secretariaat beschikt
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 26/5/2004 (handelingen 3-58)
3-270 Clotilde Nyssens (cdH) 13/5/2004
  het vernieuwde beleid ter ondersteuning van de vrijwillige terugkeer
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/6/2004 (handelingen 3-62)
3-274 Clotilde Nyssens (cdH) 18/5/2004
  de verjaringstermijn die van toepassing is op de in artikel 21bis van het Wetboek van strafvordering bedoelde gevallen van aanranding van de eerbaarheid en verkrachting van een minderjarige
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 26/5/2004 (handelingen 3-58)
3-282 Clotilde Nyssens (cdH) 27/5/2004
  de erkende centra voor medisch begeleide voortplanting en de problematiek van de draagmoeders in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 3/6/2004 (handelingen 3-61)
3-310 Clotilde Nyssens (cdH) 17/6/2004
  de opening van een enig loket voor het grensoverschrijdend bezoekrecht
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 24/6/2004 (handelingen 3-66)
3-317 Clotilde Nyssens (cdH) 23/6/2004
  de juridische bijstand
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 1/7/2004 (handelingen 3-68)
3-357 Clotilde Nyssens (cdH) 8/7/2004
  de problemen die zijn gerezen in het kader van de alternatieve gerechtelijke maatregelen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-1174
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-1175
3-398 Clotilde Nyssens (cdH) 21/10/2004
  de toestand inzake palliatieve zorg
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-1683
3-473 Clotilde Nyssens (cdH) 2/12/2004
  de samenwerking tussen het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn en de FOD FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1825
3-474 Clotilde Nyssens (cdH) 2/12/2004
  de naleving van zijn afspraken inzake de lengte van de asielprocedures
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1826
3-492 Clotilde Nyssens (cdH) 9/12/2004
  de wijziging van de regels inzake het recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling van rolstoelen voor personen met een beperkte mobiliteit
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-1839
3-493 Clotilde Nyssens (cdH) 9/12/2004
  het recht op gratis bijstand van een tolk
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2004 (handelingen 3-90)
3-528 Clotilde Nyssens (cdH) 13/1/2005
  de modaliteiten van de verkoop van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen gronden die door de NMBS zijn overgedragen aan het Fonds voor spoorweginfrastructuur
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2132
3-572 Clotilde Nyssens (cdH) 27/1/2005
  de beoordelingscriteria bij de individuele analyse van de verzoeken tot toepassing van artikel 9, ß 3, van de wet van 15 december 1980
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-586 Clotilde Nyssens (cdH) 3/2/2005
  de dubbele nationaliteit en de ratificatie van de Conventie van de Raad van Europa over de nationaliteit van 6 november 1997
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-604 Clotilde Nyssens (cdH) 14/2/2005
  de datum van inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-639 Clotilde Nyssens (cdH) 17/2/2005
  het gebruik van de landingsbaan 20 van de luchthaven Brussel-Nationaal in weerwil van de elementaire veiligheidsregels
  minister van Mobiliteit
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2305
3-647 Clotilde Nyssens (cdH) 24/2/2005
  de kosten die worden veroorzaakt door de behandeling van een "behoeftige" in een psychiatrische inrichting
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2349
3-668 Clotilde Nyssens (cdH) 2/3/2005
  het depenaliseren van het parkeren en de toegangsmogelijkheden tot de databank van de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV)
  minister van Mobiliteit
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2381
3-669 Clotilde Nyssens (cdH) 2/3/2005
  het examen beroepsbekwaamheid voor de Nederlandstalige kandidaat-magistraten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 3-622
3-673 Clotilde Nyssens (cdH) 3/3/2005
  de catastrofale situatie van de mentaal gehandicapten in de gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-730 Clotilde Nyssens (cdH) 24/3/2005
  kinesitherapie in de gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2452
3-792 Clotilde Nyssens (cdH) 21/4/2005
  de interpretatie van het begrip "vrijwillige verkrijging van een vreemde nationaliteit"
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2581
3-793 Clotilde Nyssens (cdH) 21/4/2005
  de opleiding van de magistraten en de oprichting van een Opleidingsinstituut voor de rechterlijke orde
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2588
3-796 Clotilde Nyssens (cdH) 28/4/2005
  de aanvragen voor verblijfsvergunning om medische redenen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2713
3-818 Clotilde Nyssens (cdH) 11/5/2005
  de toekomst van de diensten Omkadering Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (AGM)
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 26/5/2005 (handelingen 3-113)
3-819 Clotilde Nyssens (cdH) 12/5/2005
  de omkering van de richting van vliegtuigbewegingen op eenzelfde landingsbaan
  minister van Mobiliteit
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2792
3-842 Clotilde Nyssens (cdH) 19/5/2005
  het gebruik van kinderen in het kader van het bedelen op de openbare weg
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-115)
3-871 Clotilde Nyssens (cdH) 2/6/2005
  de slaagcijfers voor de taalexamens die het Selor organiseert
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 9/6/2005 (handelingen 3-116)
3-886 Clotilde Nyssens (cdH) 7/6/2005
  het niet ratificeren door BelgiŽ van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de mensenrechten en de biogeneeskunde
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2937
3-909 Clotilde Nyssens (cdH) 16/6/2005
  de werking van de Dienst voor Alimentatievorderingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
3-930 Clotilde Nyssens (cdH) 23/6/2005
  de epidemiologie van de menselijke brucellose in BelgiŽ
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/6/2005 (handelingen 3-121)
3-959 Clotilde Nyssens (cdH) 7/7/2005
  de psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT's)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3003
3-1017 Clotilde Nyssens (cdH) 6/10/2005
  de evaluatie van het systeem voor juridische bijstand dat werd ingevoerd door de wet van 23 november 1998
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-1025 Clotilde Nyssens (cdH) 13/10/2005
  de moeilijke toestand van de niet-begeleide buitenlandse minderjarigen die geen asiel aanvragen
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3626
3-1026 Clotilde Nyssens (cdH) 13/10/2005
  het stemrecht van de niet-Europese vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/10/2005 (handelingen 3-130)
3-1057 Clotilde Nyssens (cdH) 20/10/2005
  de bestrijding van kinderpornografie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3663
3-1092 Clotilde Nyssens (cdH) 27/10/2005
  het ontwerp van Europese richtlijn inzake de bewaring van gegevens over het elektronische communicatieverkeer
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3849
3-1093 Clotilde Nyssens (cdH) 27/10/2005
  de toevloed van Franse lesbiennes in de Belgische vruchtbaarheidsklinieken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3721
3-1204 Clotilde Nyssens (cdH) 8/12/2005
  de basispolitievorming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3946
3-1278 Clotilde Nyssens (cdH) 12/1/2006
  de toegang tot de justitie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
3-1282 Clotilde Nyssens (cdH) 12/1/2006
  de praktijken van de dienst Vreemdelingenzaken die hij machtigt om gezinnen uit te wijzen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
3-1310 Clotilde Nyssens (cdH) 26/1/2006
  de toekomst van de gevangenisarbeid
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 2/2/2006 (handelingen 3-149)
3-1319 Clotilde Nyssens (cdH) 26/1/2006
  de problematiek van de geestelijke gezondheid in de gesloten centra
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4286
3-1342 Clotilde Nyssens (cdH) 1/2/2006
  de bewaring van op stoffelijke overschotten genomen monsters
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 9/2/2006 (handelingen 3-150)
3-1384 Clotilde Nyssens (cdH) 9/2/2006
  de navelstrengbloedbanken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/2/2006 (handelingen 3-151)
3-1388 Clotilde Nyssens (cdH) 16/2/2006
  de opdrachten van de griffiers
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1393 Clotilde Nyssens (cdH) 16/2/2006
  de moeilijkheden inzake de mede-eigendom
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1394 Clotilde Nyssens (cdH) 16/2/2006
  de referendarissen en parketjuristen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1409 Clotilde Nyssens (cdH) 23/2/2006
  de terugbetaling aan Belgacom van opcentiemen op de onroerende voorheffing die werden geÔnd door de FOD FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 3-1020
3-1413 Clotilde Nyssens (cdH) 23/2/2006
  de medische procedure die de Dienst Vreemdelingenzaken toepast inzake de verblijfsaanvragen of de aanvragen tot uitstel van vertrek om medische redenen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1444 Clotilde Nyssens (cdH) 9/3/2006
  de audit van het Rekenhof omtrent het "human resources management" van de strafinrichtingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1463 Clotilde Nyssens (cdH) 9/3/2006
  de nationaliteit en het verblijf van de kinderen en "kleinkinderen" van de Belgen die naar Belgisch Congo zijn geŽmigreerd
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1476 Clotilde Nyssens (cdH) 16/3/2006
  de permanente vorming van magistraten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4739
3-1479 Clotilde Nyssens (cdH) 16/3/2006
  de problematiek van de ontvoeringen door ouders
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4740
3-1525 Clotilde Nyssens (cdH) 30/3/2006
  de werking van de politierechtbank te Brussel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1526 Clotilde Nyssens (cdH) 30/3/2006
  de toestand van de Afghaanse onderdanen die in BelgiŽ verblijven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1568 Clotilde Nyssens (cdH) 20/4/2006
  de problemen bij het overlijden van een gehandicapte in verband met de uitbetaling van diens toelage voor de maand waarin hij is overleden aan andere personen dan de echtgeno(o)t(e)
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1585 Clotilde Nyssens (cdH) 27/4/2006
  de tiger-kidnapping
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-161)
3-1588 Clotilde Nyssens (cdH) 27/4/2006
  het wettelijke kader voor de autopsies in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1594 Clotilde Nyssens (cdH) 27/4/2006
  de paspoorten van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1632 Clotilde Nyssens (cdH) 11/5/2006
  de politierechtbank te Brussel en het parkeren van zware vrachtwagens
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
3-1643 Clotilde Nyssens (cdH) 11/5/2006
  de fraude met documenten op FOD Buitenlandse Zaken en op sommige ambassades
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
3-1658 Clotilde Nyssens (cdH) 18/5/2006
  de betrekkingen tussen BelgiŽ en Colombia
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-167)
3-1682 Clotilde Nyssens (cdH) 1/6/2006
  de paspoorten van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/6/2006 (handelingen 3-169)
3-1743 Clotilde Nyssens (cdH) 22/6/2006
  het gebrek aan referendarissen bij het Hof van Cassatie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 29/6/2006 (handelingen 3-173)
3-1753 Clotilde Nyssens (cdH) 29/6/2006
  de residentiŽle opvang in het kader van de palliatieve zorg
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5630
3-1805 Clotilde Nyssens (cdH) 4/10/2006
  de ongezondheid van de vleugels A en B in het huis van bewaring van Vorst
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 12/10/2006 (handelingen 3-181)
3-1806 Clotilde Nyssens (cdH) 4/10/2006
  de vertraging bij de werken om bezoeken zonder bewaking mogelijk te maken in het huis van bewaring van Vorst
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 12/10/2006 (handelingen 3-181)
3-1870 Clotilde Nyssens (cdH) 26/10/2006
  het statuut van de verdwenen personen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1871 Clotilde Nyssens (cdH) 26/10/2006
  het statuut van de verdwenen personen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6278
3-1883 Clotilde Nyssens (cdH) 26/10/2006
  de koppeling van de strafregisters en de oprichting van een centrale Europese databank
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6273
3-1954 Clotilde Nyssens (cdH) 28/11/2006
  de toekenning van visa
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/12/2006 (handelingen 3-193)
3-1958 Clotilde Nyssens (cdH) 29/11/2006
  het verbod om zwangere vrouwen uit te wijzen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/12/2006 (handelingen 3-193)
3-1966 Clotilde Nyssens (cdH) 30/11/2006
  de benoeming van een directeur aan het hoofd van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/12/2006 (handelingen 3-193)
3-2004 Clotilde Nyssens (cdH) 14/12/2006
  het wetsontwerp van 14 januari 2003 tot wijziging van de wet van 16 mei 1960 betreffende 's Lands roerend cultureel patrimonium
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 21/12/2006 (handelingen 3-195)
3-2063 Clotilde Nyssens (cdH) 18/1/2007
  de toepassing van de wet van 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 25/1/2007 (handelingen 3-200)
3-2088 Clotilde Nyssens (cdH) 25/1/2007
  de bestelling van een studie over migratiefenomenen op het Belgisch grondgebied bij de universiteit van Rotterdam
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6907
3-2126 Clotilde Nyssens (cdH) 8/2/2007
  de nakende sluiting van het theater van het complex "Rťsidence Palace"
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
3-2137 Clotilde Nyssens (cdH) 15/2/2007
  de studie van het Instituut Sum Research over alternatieve oplossingen voor het vasthouden van kinderen in gesloten centra
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7471
3-2179 Clotilde Nyssens (cdH) 1/3/2007
  het Phenix-project
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 8/3/2007 (handelingen 3-206)
3-2226 Clotilde Nyssens (cdH) 15/3/2007
  de berekening van alimentatie voor kinderen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/3/2007 (handelingen 3-210)
3-2235 Clotilde Nyssens (cdH) 21/3/2007
  de eventuele wijziging van artikel 33 van het beheerscontract van de NMBS dat bepaalt dat het toekomstige nationaal spoorwegmuseum moet worden opgetrokken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 29/3/2007 (handelingen 3-212)