Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Marie Nagy

8 resultaten

2-173 Marie Nagy (Ecolo) 23/6/2000
  het plan om de lijn 124 op 3 of 4 sporen te brengen in het kader van de ontwikkeling van het gewestelijk expresnet
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-263 Marie Nagy (Ecolo) 17/11/2000
  de herbestemming van het Residence Palace tot internationaal perscentrum
  Eerste minister
  beantwoord op 23/11/2000 (handelingen 2-79)
2-304 Marie Nagy (Ecolo) 11/1/2001
  het Berlaymont-gebouw
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 31/1/2001 (commissiehandelingen 2-3)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-315
2-344 Marie Nagy (Ecolo) 1/2/2001
  de cumulatie van het ambt van minister of lid van een executieve met dat van als verhinderd beschouwd burgemeester
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-516 Marie Nagy (Ecolo) 14/6/2001
  de gebeurtenissen van het voorbije weekend in Voeren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Jeannine Leduc, Philippe Monfils, Myriam Vanlerberghe, Marie Nagy, Frans Lozie, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 21/6/2001 : verworpen
2-657 Marie Nagy (Ecolo) 10/1/2002
  het Berlaymontgebouw
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 17/1/2002 (commissiehandelingen 2-6)
2-670 Marie Nagy (Ecolo) 22/1/2002
  het misbruik dat door een senator werd gemaakt van de toelating die hij had gekregen om een gevangene te bezoeken
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-785 Marie Nagy (Ecolo) 8/5/2002
  zijn bijdrage aan het federaal beleid inzake duurzame ontwikkeling
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 30/5/2002 (handelingen 2-208)