Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Philippe Mahoux

13 resultaten

2-23 Philippe Mahoux (PS) 9/11/1999
  de verhoogde kinderbijslag voor kinderen die aan diabetes lijden
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-12)
2-67 Philippe Mahoux (PS) 4/2/2000
  het rapport van kolonel Jacqmin dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/2/2000 (commissiehandelingen 2-1)
2-156 Philippe Mahoux (PS) 8/6/2000
  de problematiek van kinderen uit gemengde huwelijken wier ouders uit elkaar zijn en het uitstellen van de vergadering van de Belgisch-Marokkaanse commissie
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-164
2-339 Philippe Mahoux (PS) 30/1/2001
  de omzetting in de Belgische rechtsorde van de UNO-Overeenkomst van 10 december 1984 tegen foltering en andere straffen of wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-328
2-410 Philippe Mahoux (PS) 15/3/2001
  het mond- en klauwzeer
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 28/3/2001 (commissiehandelingen 2-4)
  Met redenen omklede motie door Frans Lozie, gestemd op 28/3/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, gestemd op 28/3/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 29/3/2001 : verworpen
2-447 Philippe Mahoux (PS) 19/4/2001
  de staat van het Justitiepaleis te Luik
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-504 Philippe Mahoux (PS) 11/6/2001
  de ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Jeannine Leduc, Philippe Monfils, Myriam Vanlerberghe, Marie Nagy, Frans Lozie, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 21/6/2001 : verworpen
2-568 Philippe Mahoux (PS) 11/10/2001
  de geautomatiseerde stemming
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
2-739 Philippe Mahoux (PS) 7/3/2002
  de toestand in Colombia
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/3/2002 (handelingen 2-196)
2-799 Philippe Mahoux (PS) 29/5/2002
  het Europese standpunt met betrekking tot de handel in diensten in het kader van de Wereldhandelsorganisatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-210)
2-816 Philippe Mahoux (PS) 13/6/2002
  Madagaskar
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-825 Philippe Mahoux (PS) 27/6/2002
  de blaasworm bij de mens en de problemen die deze ziekte meebrengt voor de volksgezondheid
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-889 Philippe Mahoux (PS) 24/10/2002
  de ratificatie van het UNESCO-Verdrag van 1970 over de bescherming van cultuurgoederen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)