Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
6: Legislatuur 2014-2019
Ingediend door Alain Destexhe

3 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-2038 Alain Destexhe (MR) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Renovatie - Herontwerp van de tentoonstelling en uitwerking van de nieuwe scenografie - Samenwerking met verenigingen uit de « Afrikaanse diaspora » - Selectie - Wetenschappelijke autoriteit - Controle - Begroting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 ) 8/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
6-964 Alain Destexhe (MR) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiėn  
  Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (SOMA) - Rijksarchief - Integratie - Balans
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/6/2016 ) 24/5/2016
  Antwoord 17/6/2016
6-755 Alain Destexhe (MR) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Haven van Brussel - Vrachtvervoer - Transport per spoor - Afname - Oorzaken - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Aanbod van diensten - Concurrentievermogen - Eventuele tussenkomst van andere operatoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/11/2015 ) 22/10/2015
  Antwoord 30/3/2016