Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Gérard Deprez

5 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-11135 Gérard Deprez (MR) minister van Werk  
  het terugkeertraject naar werk van arbeidsongeschikte personen
  Verzending vraag 18/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4386
5-8032 Gérard Deprez (MR) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De evaluatie van de werkgroep Roma en van de Belgische Roma-integratiestrategie
  Verzending vraag 6/2/2013
  Antwoord 13/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2659
5-7623 Gérard Deprez (MR) minister van Justitie  
  De vermindering van het aantal verzoeken tot herstel in eer en rechten
  Verzending vraag 19/12/2012
  Antwoord 21/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2654
5-6763 Gérard Deprez (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het behoud en de negatieve effecten van de uurwisseling
  Verzending vraag 18/7/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2282
5-6231 Gérard Deprez (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De verontrustende stijging van het aantal slachtoffers van zakkenrollers in België
  Verzending vraag 11/5/2012
  Antwoord 7/8/2012
 
Herkwalificatie van :