Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Muriel Targnion

18 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-8446 Muriel Targnion (PS) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Voedingsindustrie - Palmolie - Gevolgen voor de gezondheid en het leefmilieu - Speciale belasting - Frankrijk
  Verzending vraag 8/3/2013
  Dossier gesloten 12/3/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-7646
5-8281 Muriel Targnion (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Illegale onderdanen - Nationaliteit - Authentificatie
  Verzending vraag 25/2/2013
  Dossier gesloten 12/3/2013
5-8043 Muriel Targnion (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Belgocontrol - Geleverde diensten - Regionale luchthavens - Retributie
  Verzending vraag 8/2/2013
  Dossier gesloten 12/3/2013
5-7996 Muriel Targnion (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Openbaar ambt - Indienstneming - Personen met een handicap - Quotum van 3% - Cijfers
  Verzending vraag 29/1/2013
  Antwoord 16/4/2013
5-7995 Muriel Targnion (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Illegale vreemdeling - Valse identiteit - Uitzetting naar het land van herkomst onmogelijk - Genot van het statuut van staatloze - Eventuele regularisatie
  Verzending vraag 29/1/2013
  Antwoord 25/2/2013
5-7993 Muriel Targnion (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Opgesloten illegalen - Uitzettingstermijn - Uitvoering van het bevel om het grondgebied te verlaten
  Verzending vraag 29/1/2013
  Intrekking vraag 17/5/2013
5-7646 Muriel Targnion (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Voedingsindustrie - Palmolie - Gevolgen voor de gezondheid en het leefmilieu - Speciale belasting - Frankrijk
  Verzending vraag 24/12/2012
  Dossier gesloten 24/12/2012
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-8446
5-7642 Muriel Targnion (PS) minister van Werk  
  Werkloosheidsvergoeding - Betalingsachterstand - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Handmatige berekening - Voorschot
  Verzending vraag 21/12/2012
  Antwoord 23/5/2013
5-6836 Muriel Targnion (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Gezinshereniging - Bestaansmiddelen - PWA-cheques
  Verzending vraag 3/8/2012
  Antwoord 5/9/2012
5-6711 Muriel Targnion (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielzoekers - Bevel om het grondgebied te verlaten - Niet-repatriŽring om medische redenen - Statuut van buitenlandse onderdaan
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 27/7/2012
5-6145 Muriel Targnion (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielaanvragers - Verblijf in gesloten centra - Lopende procedure asielaanvraag
  Verzending vraag 26/4/2012
  Antwoord 24/5/2012
5-6144 Muriel Targnion (PS) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Bpost - Brievenbussen - Landelijke gebieden - Dreiging afschaffing
  Verzending vraag 26/4/2012
  Antwoord 15/5/2012
5-5786 Muriel Targnion (PS) minister van Werk  
  Deeltijdse werknemers - Toelage - Behoud tot op het einde van de actieve loopbaan
  Verzending vraag 2/3/2012
  Antwoord 3/5/2012
5-5785 Muriel Targnion (PS) minister van Werk  
  Werkloosheid - Indienstneming van werknemers ouder dan zestig - Premie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Behoud tot het einde van de actieve loopbaan
  Verzending vraag 2/3/2012
  Antwoord 3/5/2012
5-5604 Muriel Targnion (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Gezinshereniging - Geval van ascendenten die meer dan drie maanden in BelgiŽ verblijven - Statuut
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 27/4/2012
5-3504 Muriel Targnion (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerlieden - Leeftijdsgrens - Verschil tussen beroepsbrandweerlieden en vrijwilligers
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-1201 Muriel Targnion (PS) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Waalse ondernemingen - Uitvoer met bestemming Democratische Republiek Congo (DRC) - Oprichting van een fonds - Samenwerking tussen de AWEX, de BTC en BIO - Weigering van BIO - Financiering voor elk project apart
  Verzending vraag 4/2/2011
  Antwoord 14/3/2011
5-660 Muriel Targnion (PS) minister van Justitie  
  Comitť voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties - Nationaal Actieplan inzake de Rechten van het Kind (2005Ė2012) - Onderzoek - Kritiek - Maatregelen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011